— Meget interessant og spennende, er den nøkterne kommentaren fra politioverbetjent Morten Ørn i Bergen.

Han ble denne uken satt til å lede en nasjonal arbeidsgruppe som skal gjennomgå den tidlige etterforskningen av Lommemannsaken.

  • Det er ikke ukjent at enkelte politidistrikt vegrer seg for å koble saker og etterforske dem helhetlig, sier Ørn.

Han utdyper:

  • Slikt arbeid vil stjele for mye tid i forhold til å oppklare nok saker og holde saksbehandlingstiden nede. Det er jo i stor grad disse kriteriene politiet blir målt opp mot i dag, sier Ørn.

Les flere saker om lommemannsaken her

Skal gi færre overgrep

Noen vil hevde at ansvarsvegringen som Ørn beskriver, gjorde at den antatte Lommemannen ikke ble avslørt på 90-tallet.

Allerede høsten 1999 var nemlig den 56 år gamle, Lommemann-siktede bergenseren i politiets klør. En syv år gammel Sotra-gutt hadde pekt ham ut som sannsynlig gjerningsmann, etter et påstått grovt seksuelt overgrep i dusjen ved Stranda symjehall i Sund.

56-åringen ble pågrepet da han noen uker senere kom tilbake til den samme svømmehallen. Han nektet skyld, og saken ble henlagt.

Dusjsaken ble ikke sjekket skikkelig opp mot en serie overgrep mot barn i Bergen i 1999 - eller mot andre svømmehall-episoder på Sotra og Askøy.

Etter at Lommemannsaken for alvor tok av, har politiet fått massiv kritikk for manglende evne til å se overgrepssaker i sammenheng - og gjøre noe med dem.

Det er nettopp dette den nyopprettede arbeidsgruppen skal gjøre noe med.

  • Med utgangspunkt i sakene fra Lommemann-komplekset, skal vi vurdere kvalitet og grundighet i etterforskningen av denne typen overgrepssaker, sier Morten Ørn.

- Alle saker samtidig

I tillegg til Lommemannsaken, skal gruppen gjennomgå et utvalg andre saker der barn er utsatt for overgrep av en ukjent lokkemann.

  • Målet med arbeidet er å redusere antallet overgrep, fastslår Ørn.

Arbeidsgruppen er så nyopprettet at den ennå ikke har hatt sitt første møte. Det skjer en gang i løpet av februar.

Gruppen, oppnevnt av Riksadvokaten og Politidirektoratet, skal levere sin rapport innen utgangen av året.

Om det er en lang vei å gå, er gruppeleder Morten Ørn klar på hvordan en «Lommemann-etterforskning» bør være:

  • Alle saker som kan knyttes sammen skal behandles samtidig. Ansvarsforholdene må være klare, og politiet må stimuleres til å gå løs på mulige serieovergriper-saker.
ØRNEBLIKK: - Jobben vår er å redusere antallet overgrep mot barn, sier overbetjent Morten Ørn i Hordaland politidistrikt. Han skal lede en nasjonal gjennomgang av politiets evne til å avsløre «Lokkemenn» som forgriper seg mot barn.
Odd Mehus