Det anti-islamistiske nettstedet Korsfarer har laget en liste over offentlige personer og akademikere som stiller seg positive til innvandring i Norge, melder På Høyden.

Mannen bak nettsiden, Oddbjørn Jonstad, ble ekskludert fra Frp i 1999.

- Oppsiktsvekkende

Torsdag fant forsker Randi Gressgård Universitetet i Bergen (UiB) sitt navn på denne svartelisten.

- Jeg finner dette oppsiktsvekkende i lys av det som skjedde 22. juli, sier Gressgård til bt.no.

Gressgård forteller at hun reagerer ekstra sterkt på at mannen bak nettsiden, Oddbjørn Jonstad, velger å bruke domenet, «Korsfarer», med tanke på Breiviks manifest.

- Etter at Breivik gjorde sin korsfarerideologi kjent i manifestet sitt, finner jeg utspillet lite taktfullt, sier bergensforskeren.

Gressgård er minioritets- og kjønnsforsker ved SKOK (senter for kvinne- og kjønnsforskning) og IMER (Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner) i Bergen. Hun befant seg i Malmø da en kollega gjorde henne oppmerksom på at hun hadde havnet på nettstedets navngitte liste.

- Jeg føler meg ikke direkte truet, men jeg reagerer selvsagt på at Jonstad forsøker å bringe forskere og politikere til taushet, sier Gressgård.

Hun forteller at Jonstad ved tidligere anledninger har kommentert medieutspillene hennes.

- Han har blogget om ting jeg har uttalt tidligere, forteller hun. - Men jeg har aldri vært i direkte kontakt med ham, sier hun til bt.no.

Minner om Breivik

- Jeg registrer at denne type retorikk går igjen i høyreradikale kretser, og at det ligner på retorikken Breivik selv bruker i manifestet sitt. Jeg synes det er viktig å holde frem med fri forskning og formidling, og det at

jeg står på denne listen kommer ikke til å endre noe, sier Gressgård.

Ifølge forskeren er det viktig at søkelyset rettes mot slike hendelser, og at det i ettertid debatteres slik at det ikke blir opp til enkeltforskere alene å takle lignende utspill. - Det må snarere bli et institusjonsanliggende, sier Gressgård.

Blant andre personer som er navngitte på Jonstads liste, er rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Ole-Petter Ottesen, Thomas Hylland Eriksen, Per Fugelli ved UiO, og leder for Holocaust-senteret, Odd-Bjørn Fure.

- Driver folkeopplysning

På nettstedet står det at Korsfarer er en organisasjon som har som formål å stoppe innvandringen og islamiseringen i Norge med fredelige politiske og religiøse midler.

Skaperen av nettstedet, Oddbjørn Jonstad, sier han driver en form for folkeopplysning, og ønsker at de som står på listen skal forstå konsekvensene av holdningene sine.

- Mange mennesker jobber for innvandring og islamisering i Norge uten at de aner konsekvensene av holdningene sine, sier Jonstad til bt.no

- Kan du forstå at en slik liste oppfattes som støtende?

- Det får de som står på listen tåle, sier Jonstad. Hvis de ikke takler å stå på listen, får de holde meningene sine for seg selv, fortsetter han.

Ifølge ham må personene på listen gå i seg selv, og nøye tenke gjennom konsekvensene av ytringene sine.

- Selve årsaken til 22. juli ligger hos Aps politikk

- Er det ikke litt kontroversielt å jobbe med en slik liste etter hendelsene 22. juli?

- Nei, jeg synes ikke det, sier Jonstad.

- Breivik står selvsagt ansvarlig for de grusomme handlingene han gjorde, men selve årsaken til handlingene ligger hos Arbeiderpartiets innvandringsvennlige politikk.

 - I tillegg er det som skjedde 22 juli et resultat av den manglende ytringsfriheten i samfunnsdebatten, sier han.

- Kan du utdype det?

- Mine leserinnlegg blir for eksempel aldri trykket i norske aviser, mens de som tilhører venstresiden stadig får sine publisert,

Jonstad står også bak en nettside med en liste over lokalpolitikere som stiller til valg i høst, og som han fraråder folk å stemme på grunnet deres positive syn på innvandring.

Han understreker at nettsiden aldri var ment for å virke truende på de navngitte personene.

- Høyst ubehagelig

SKOK-leder Ellen Mortensen sier til bt.no at hun reagerer sterkt på at hennes ansatte havner på en slik liste for å gjøre jobben sin.

- Det er klart dette er en belastning, og svært lite hyggelig.

Mortensen synes også det er betenkelig at noen lager slike lister.

- Midt i dette har vi et ønske om å verne om demokratiet, forteller Mortensen, som nå velger å invitere til åpen paneldebatt på UIB 27. oktober. Debatten har SKOK valgt å kalle «Kjønn i terrorens tidssalder». Formålet med debatten er å rette søkelyset mot den ideologiske overbygningen til Breivik, så vel som til høyreekstreme sympatisører forøvrig.

I panelet vil det sitte mennesker med svært motstridende meninger, blant andre UIB-studenten som skapte stor oppstandelse med sine kontroversielle blogginnlegg i etterkant av hendelsene 22. juli. Gressgård forteller til bt.no at hun selv kommer til å sitte i panelet under debatten.