Fra og med i dag er det ikke lenger noen veterinærvakt for hverken små eller store dyr i Bergen, Fjell, Askøy, Os, Sund og Øygarden kommune.

Smådyrklinikkene som tidligere drev smådyrvakten har lagt ned driften etter at det offentlige tilskuddet deres forsvant 1. oktober. Da er det bare gårdsdyrveterinærene igjen, men de mener det ikke er forsvarlig å drive dersom de må ta ansvar for både små og store dyr.

Tror ikke på brev, valgte anmeldelse

En av dem som reagerer kraftig er Dag Heine Bjørndal. Han har gått så langt at han har politianmeldt kommunen for det han mener er et klart lovbrudd.

— Jeg har selv en hund, og vil gjerne si klart ifra hva jeg synes om denne praksisen. Å ha en veterinærvakt på kvelden er noe kommunen er lovpålagt å ha, det er ikke noe de kan velge om de vil tilby eller ikke, sier han.Bjørndal, som til daglig jobber som kommuneadvokat i Fjell, tviler på at politiet vil bruke ressurser på anmeldelsen hans, men håper det likevel vil nå gjennom til politikerne i kommunen.

— Jeg har ingen tro på at det hjelper å ringe eller sende brev for å få politikerne til å snu. Hvis jeg gjør noe ulovlig, blir jeg anmeldt og må stå til rette for det. Det samme gjelder for kommunen, sier han.

- Kommunen har ansvaret

Bjørndal peker blant annet på paragraf 3a i Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Der heter det at «Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.»

I forarbeidene til loven heter det «for at tjenesten skal være tilfredsstillende, må tjenesten være tilgjengelig hele døgnet.»

Bjørndal mener Bergen kommune burde betalt kostanden ved å opprettholde smådyrvakten til de og smådyrklinikkene kom til enighet om en varig løsning.

— De har begynt i helt feil ende her. Dersom vår hund nå blir syk og har store lidelser er den eneste løsningen nå at jeg avliver hunden selv. Det er tragisk, for å si det mildt. Vi betaler jo gjerne det det koster, men vi må ha et tilbud, sier Bjørndal.

Han mener kommunen må ta ansvaret, selv om det er smådyrklinikkene selv som har bestemt seg for å legge ned vaktordningen.

— Du kan gjerne si at de burde tilbudt noe, men det er fortsatt kommunen sitt tilbud å sørge for at dette går i hop, sier han.

- Beklagelig

Mattilsynet har tilsynsansvar med veterinærtjenester. Regiondirektør Karen Johanne Baalsrud ved Mattilsynet i Hordaland og Sogn og Fjordane sier hun synes situasjonen i og rundt Bergen er beklagelig.

Hun bekrefter at kommunen er lovpålagt å ha en veterinærvakt.

— Men vi har inntrykk av at Bergen kommune her har lagt seg i selen for å finne en løsning. Vi håper de klarer det, sier hun.

Det har onsdag kveld ikke lyktes BT å komme i kontakt med ansvarlig byråd Helge Stormoen, som har ansvar for kultur, næring, idrett og kirke i Bergen kommune.