• Trond Ramsland planla å drepe Ingse Rønnestad. Anledningen bød seg, og han benyttet den.

RUNE CHRISTOPHERSEN

Slik begrunnet aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen hvorfor Ramsland må dømmes for overlagt drap på sin eks-kone. I sin sluttprosedyre la hun ned påstand om 20 års fengsel, og at Ramsland fradømmes sin stilling som kapteinløytnant i Sjøforsvaret.

— Det er ingen tvil om hvem som har begått denne handlingen, fastslo aktor. Hun påpekte at Ramsland i lang tid hadde sendt ut signaler om at han kunne komme til å gripe til våpen.

- Ren henrettelse

— Han brukte sønnene som budbringere, ved å sitte hjemme og pusse pistolen. 4. mars tar han med seg våpen og ammunisjon hjemmefra. Han har med seg pass, overnattingsutstyr og 16.000 kroner i kontanter. Han vet ikke når anledningen vil by seg, og får tid til å veie for og imot. Når han ser bilen i parkeringshuset, griper han sjansen. Han manøvrerer bilen slik at den står med fronten mot utkjørselen - fluktveien. Rønnestad blir skutt bakfra gjennom bilvinduet. Det er ingenting som tyder på noen kontakt mellom de to, sa Gabrielsen, som mener alt dette taler for at drapet var planlagt.

Aktor trakk frem en rekke omstendigheter hun mener er skjerpende:

  • Rønnestad levde i frykt og med en vedvarende belastning
  • Drapet var en ren henrettelse. Etter de to første skuddene klarte Rønnestad å bevege seg noen meter bort fra bilen. Deretter ble hun skutt to ganger til, liggende på bakken
  • Drapet skjedde på offentlig sted, der andre kunne ha kommet til skade
  • Ramsland har bygd opp aggresjon og hat til sin eks-kone, og har avslørt holdninger i retten som virker hårreisende for utenforstående.

- Utdannet kriger

— Vi har med en utdannet kriger å gjøre, som er trenet i strategier om han blir tatt til fange av fienden. Hans strategi i denne saken har vært å holde tett og å konstruere forklaringer.

Etter å ha rådført seg med Riksadvokaten, valgte Gabrielsen ikke å be om forvaring for Ramsland.

— Det er etter en totalvurdering av gjentakelsesfaren og samfunnets behov for beskyttelse, sammenholdt med en meget lang fengselsstraff.

Psykiaterne som har undersøkt Ramsland, mener det er liten mulighet for at personlighetsforstyrrelsene hans vil endre seg. Men i retten ville de ikke si noe om faren for at Ramsland kan komme til å begå alvorlige voldsforbrytelser i fremtiden.

Ramslands forsvarer, advokat Harald Stabell, la ned påstand om full frifinnelse. Men han brukte minst like mye tid på å redegjøre for sin alternative påstand - at klienten dømmes for forsettlig drap. I så fall vil straffen bli langt mildere enn hvis han finnes skyldig i overlagt drap.

- Tvil om vitner

Stabell reiste tvil både om de tekniske bevisene og vitneforklaringene.

— Det er tvilsomt om han kan ha kjørt fra kopibutikken til parkeringshuset på bare fem minutter denne morgenen. Det er teknisk mulig, men da skal alt klaffe, fremholdt Stabell.

Han viser til at bare ett vitne mener å ha sett Ramsland kjøre inn i og ut av parkeringshuset.

— At vitnet så bilde av Ramsland på tv samme dag, kan selvsagt ha påvirket observasjonen.

Ramsland selv hadde bare en kort bemerkning til prosedyrene:

— Jeg er uskyldig. Jeg har ikke drept Ingse Rønnestad.

Førstkommende mandag skal retten ta stilling til om Ramsland må betale oppreisning og erstatning til Ingse Rønnestads etterlatte. Dom i saken faller 6. desember. Ramsland ga selv uttrykk for at ønsker å være til stede i retten når dommen faller.

VIL HA 20 ÅR: Aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen la i går ned påstand om 20 års fengsel for Trond Ramsland. Forsvarer Harald Stabell ba om full frifinnelse, alternativt at klienten dømmes for forsettlig drap.<p/> FOTO: SCANPIX