Ikke alle gleder seg til det.

— Jeg tror det bare kommer til å bli mer rot av dette. Det er ille nok som det er, sier Rune Christoffersen (69).

Venter

Christoffersen er diabetiker med hjerteproblemer og har store utgifter til lege og medisiner hver eneste måned. Egenandelskvoten på 1840 kroner i året er for lengst brukt opp.

Nå venter han på femte uken på å få utbetalt nesten 1500 kroner som han har betalt for mye. Ingen kan fortelle når pengene er på konto, hva som har gått galt i prosessen, eller hvor frikortet er blitt av. Det ble levert inn på det lokale Nav-kontoret, og ingen har sett det siden.

— Jeg er stygt redd for at med så mye surr som det er nå, blir det enda vanskeligere å hanskes med en så stor omlegging. Nav har en tendens til å bagatellisere problemene som brukerne møter. Det tror jeg de gjør i dette tilfellet også, sier Christoffersen.

Nav kan ikke forklare hva som har skjedd i hans tilfelle.

— Dette må være en enkeltglipp. Slike ting går rutinemessig, og skal aldri ta mer enn tre uker, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Hope hos Nav Hordaland.

Tror det blir bedre

Torill Mongstad, også Nav-bruker, er mer positiv til den nye frikortordningen.

— Jeg håper og tror at dette kan bli en forbedring for mange, forutsatt at systemet fungerer i praksis. Ut fra erfaringene i Tromsø ser det lovende ut. Fordelen er at den enkelte slipper å følge opp selv ved å samle på og levere inn alle kvitteringer. Alt skjer automatisk uten at man behøver å passe på selv, og det må være en lettelse for mange, sier hun.

Den nye frikortordningen kommer bare tre måneder etter at den store reformen med arbeidsavklaringspenger ble gjennomført fra 1. mars. Tromsø har vært prøveballong. Ordningen innebærer at frikortordningen løftes ut av Nav og overføres til HELFO (Helseøkonomiforvaltningen). Egenandelene registreres elektronisk gjennom at for eksempel legen, psykologen eller apoteket sender inn opplysninger til HELFO. Brukeren trenger ikke å gjøre noe selv. Frikortet skal komme automatisk i posten maks tre uker etter at taket for betaling av egenandeler er nådd. I dag er ventetiden ofte mye lenger.

Positivt i Tromsø

Prosjektdirektør Christine Bergland i Helsedirektoratet sier at erfaringene fra prøveprosjektet i Tromsø er gode.

  • Siden 1. januar er det til utstedt 1141 frikort til Nav-brukere i byen. Tilbakemeldingen fra brukerne er positive. Ordningen er nylig evaluert, og de fleste er fornøyde. Brukerne oppfatter omleggingen som en forenkling og forbedring i forhold til det gamle systemet. De oppfatter også at de nye rutinene er bedre enn de gamle når det gjelder å ivareta rettigheter og likebehandling, sier Bergland.

Kommer bedre ut

  • Det siste har sammenheng med at folk som tidligere var henvist til selv å sende inn krav om frikort, nå får det tilsendt automatisk, uten å passe på selv eller foreta seg noen grep på egen hånd. Noen sier at de av den grunn har opplevd å komme bedre ut økonomisk. Det har også vært avholdt møter med brukergrupper som Kreftforeningen og Pensjonistforbundet. Også de er positive, sier hun.

Brukerne er mer skeptisk til saksbehandlingstiden i det nye systemet.

  • Vi har satt en maksgrense på tre uker for utstedelse av frikort. Skepsisen fra brukerne går på om vi klarer å holde de fristene vi har satt, sier Bergland.

Det går an å reservere seg mot ordningen med automatiske frikort, men bare 47 i landet har gjort det hittil.