Jan Kåre Helgesen har vært syk siden Giardia-utbruddet høsten 2004.

– Jeg er svært skuffet over at kommunen skyver fra seg ansvaret på denne måten, sier han.

Livskvaliteten hans er blitt sterkt redusert etter at han ble smittet av den farlige parasitten. Han lider av ME (kronisk utmattelsessyndrom).

**Les også:

Trette av å kjempe mot kommunen**

– Tidligere gikk jeg syvfjellsturen og syklet Bergen-Voss. Nå er livet snudd helt opp ned. Jeg er erklært ufør og orker nesten ingen ting, sier han.

Helgesen er blant dem som er sterkt innstilt på at kommunen ikke skal slippe unna med dette.

– Jeg er absolutt innstilt på å gå videre i retten med dette. Det virker som om kommunen har skjøvet hele denne saken over på forsikringsselskapet. De ansvarlige har ikke tatt inn over seg at det er gjort en feil som de må svare for, sier Helgesen.

Les også: Avslår Giardia-erstatning

Byrådet i Bergen har begrunnet avslaget med at kommunen ikke har utvist grov uaktsomhet i forbindelse med Giardia-epidemien, og at det derfor ikke er grunnlag for å yte oppreisningserstatning.

Ikke uventet Kommuneadvokat Helge Strand sier at det ikke er uventet at de som nå har fått avslag, varsler søksmål.

– Det er vi forberedt på, og det var da også varslet på forhånd, sier han.

Strand viser til at det er strenge regler for å tilkjenne oppreisningserstatning, det vil si erstatning for ikke-økonomisk tap. Til det kreves at det er utvist ikke bare uaktsomhet, men grov uaktsomhet. Det er ingen holdepunkter for å hevde at kommunen har utvist grov uaktsomhet i denne saken, sier han.

Kommunen gikk tidlig ut og erkjente ansvar for økonomisk tap etter produktansvarsloven. Mange hundre har allerede fått erstatning for økonomiske tap.

– Ansvarsgrunnlaget for det økonomiske tapet er nedfelt i produktansvarsloven, som er et objektivt ansvar, det vil si ansvar uten hensyn til skadevolders skyld, sier Strand.

FORSTÅR SKUFFELSEN: Byrådsleder Monica Mæland forstår at mange er skuffet over Byrådets avslag, og er forberedt på at noen av sakene vil havne i rettsalen.

– Bør løses politisk Åge Jacobsen i SVs bystyregruppe mener det er feil strategi av kommunen å avslå erstatning.

– For det første vil en rettslig behandling med mulig ankerunder strekke seg over mange år og sikkert koste kommunen mer enn de 15 millionene som er krevd.

For det andre synes jeg lite om at kommunen går i rettssak mot sine egne innbyggere når noe går galt. Det går an å løse denne saken på et politisk plan uten å gå veien om retten, for eksempel slik som man gjorde med barnehjemssaken, sier han.

Si din mening om avgjørelsen her.