På Storken har lille Sondre rukket å bli en dag gammel. Han ble født en uke etter termin, akkurat tidsnok til å ha rett på barnehageplass til neste år.

I etasjen under er Lene Skotnes sammen med sin fire timer gamle datter. Selv om den lille jenten ble født seks dager før termin, kom hun akkurat for sent til å ha lovfestet rett på barnehageplass. Hun ble nemlig førdt klokken 8 om morgenen 1. september.

Kun de som er født innen 31. august er sikret plass når de blir ett år gamle. De som blir født etter dette, risikerer å måtte vente i to år. Lene Skotnes sin datter ble født klokken 8 om morgenen 1. september.

— Selv har vi ikke tenkt noe særlig på det, men vi har blitt på minnet det av både kolleger, venner og gjennom media, sier Sondres pappa, Roald Myren.

Septemberbarn

Han og Sondres mamma, Hildegunn Nesse, har fått høre at det har vært travelt på Kvinneklinikken både i sommer og de siste dagene.

— Det er dumt at det skal bli så stort press på fødeavdelingen på grunn av en dato, sier hun.

De to har ikke planlagt fødselen ut fra muligheten for å få barnehageplass, men de har hørt om andre som har gjort det.

— Mange har spurt om vi rekker det innen 1. september. Selv trodde jeg ikke det. Jeg hadde innstilt meg på septemberbarn, siden jeg gikk ni dager over termin forrige gang, sier Hildegunn.

Satser på plass

Lene Skotnes har akkurat kommet på barselavdelingen når BT treffer henne. Heller ikke hun har vært veldig opptatt av fødselsdatoen.

— Jeg har en gutt i barnehage fra før, og har tenkt at det er lettere å få plass til andremann, sier hun.

Storebroren er født 8. september, men fikk likevel barnehageplass fra han var ett år.

— Men jeg tror det har blitt vanskeligere nå. Det har blitt mer barn i kommunen, sier Lene som bor i Anglevik i Fjell kommune på Sotra.

Fullt på Kvinneklinikken

Også hun har opplevd at andre rundt henne har vært opptatt av datoen.

— Folk har snakket om det, sier hun.

Jordmor Elisabet Moslott Jonassen bekrefter at det har vært travelt på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus i det siste.

— Det har vært ganske fullt her det to-tre siste dagene. Men at det kan ha med dato for barnehageplass å gjøre, har jeg ikke tenkt på, sier hun.

- Synes det er tull

Hun har ingen forståelse for at datoen 31. august skal være så avgjørende for så mange foreldre.

— Jeg synes det er tull at de har en fast og bastant regel, og at det skal påvirke når folk får ungene sine, sier jordmoren.

Foreløpig er det bare ett barnehageopptak i året, som gjelder fra høsten. Ap har tatt til orde for at det skal være opptak to ganger i året, og kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) har sagt at hun støtter dette. Men hun sier at det ikke er aktuelt å innføre dette før 2013.

— Når vi ikke har foreslått to årlige opptak tidligere, er dette fordi vi har en stor utfordring med å få tak i nok førskolelærere. Om vi hadde utvidet nå, ville det gått ut over kvaliteten i barnehagene, spesielt i pressområdene, sier kunnskapsministeren til Aftenposten.

Flere om sommeren

Jordmødrene på Kvinneklinikken merker at sommeren har blitt en travlere tid enn før.

— Det har skjøvet seg litt, fra mars, april og mai til sommeren, sier Beth Iren Reigstad.

Helst hadde de sett at ikke en fastsatt dato for barnehageplass skulle spille noen rolle for når folk velger å få barn.

— Det hadde vært bedre å fordele fødslene over året, i stedet for å få veldig mange i ett bestemt tidsrom, sier Jonassen.