Universitetsstyretved Universitetet i Bergen (UiB) har ansatt ny universitetsdirektør. Kjell Bernstrømblir nå den øverste lederen av den administrative virksomheten ved UiB. Bernstrøm har vært konstituert i denne rollen siden april 2014.

Dette ble besluttet under etekstraordinært styremøte onsdag 17. desember.

— Jeg er svært glad for at vi nå har fått på plass ny universitetsdirektøretter en god prosess. Bernstrøm har lang erfaring og omfattende kunnskap omuniversitetet og sektoren; kunnskap og erfaring som vil være svært nyttig i deprosessene vi nå er inne i. Jeg ser derfor frem til å arbeide nært med han itiden fremover, sier rektor Dag Rune Olsen i en pressemelding.

— Jeg vil takkefor tilliten jeg er vist og vil gjøre mitt ytterste for at UiB skal lykkes medå nå sine mål i tiden som kommer. Universitets- og høyskolesektoren er inne ien brytningstid med store endringer og jeg vil ha stort fokus på hvordan UiBplasserer seg i et endret landskap. To av UiBs strategiske satsninger har ihøst vært gjennom en ekstern evaluering og arbeidet med å følge opp detverrfaglige satsningene blir spesielt viktig fremover. I 2014 har vi startetmange viktige prosjekter knyttet til en effektiv administrasjon og jeg ser fremtil å fullføre dette arbeidet, kommenterer Kjell Bernstrøm.

Direktøren eransatt på åremål av universitetsstyret, og er også sekretær for styret.