En svart dress gir oss grønt lys og loser oss inn i heisen. En annen tar imot i neste etasje. Han ber oss vente litt på presidenten.

Som Herman Friele var også Riccardo Illy helt uten politisk erfaring da han lot seg velge til ordfører. Det er ti år siden nå. Åtte ordførerår i Trieste og to år som regionens folkevalgte i det italienske parlamentet. Siden i sommer har han sittet som president i regionen Friuli-Venezia Giulia.

VED FIRE VALG HAR DENNE MANNEN med stort flertall danket ut Berlusconis kvinner og menn i det konservative partiet Forza Italia. Som frontfigur for den brede politiske reformalliansen Demokratisk enighet, har Riccardo Illy blitt en av Berlusconis plagsomme utfordrere. I ryggen har han velgere som tradisjonelt har stemt på alt fra kristendemokratene til kommunistene.

Møtebordet på presidentens kontor er stort og rundt. Ved Illys venstre side sitter sekretæren. Han ber henne skrive til Herman Friele og gratulere han med ordførervervet.

Det var ikke Riccardo Illys idé at han skulle bli politiker, forteller han. Det var en gruppe samfunnsengasjerte mennesker mente noe måtte gjøres med Trieste og tok affære. Lokale entreprenører, vitenskapsfolk, professorer og andre gikk sammen om å lage en strategi for utviklingen av den en gang så viktige, men da, i 1992, så forfalte havnebyen. De bad Illy fronte deres sak.

— Vi hadde familieråd, og siden vi mener at alle firma har et sosialt ansvar for sine omgivelser, bestemte vi oss for å gi noe tilbake til byen i form av politisk innsats. Vi så at denne byen hadde et stort uutnyttet potensial. Trieste har på ny mulighet til å bli en viktig innfallsport, nå til det nye Europa, sier han.

SITUASJONEN VAR SØRGELIG da Riccardo Illy overtok. Flere store statseide selskap var i ferd med å legge ned. Arbeidsledigheten var på det meste over ti prosent. Oppgave nummer en ble å redde arbeidsplasser. Det store skipsverftet ble solgt til selskapet Evergreen i Taiwan som i dag bygger cruiseskip i Triestebukten. Stålverftet har finske Wärtsilä overtatt. Nye industribedrifter produserer rør, kraner og skipsdeler. I 2001 var arbeidsløsheten kommet ned i fem prosent.

I løpet av sine åtte år i ordførerstolen investerte Riccardo Illy 500 millioner euro, fire milliarder kroner, i byen sin. Sentrum i Trieste ble pusset opp. Illy bygde skoler, sportsarenaer. Tallet på barnehageplasser ble mer enn doblet. Sosialutgiftene ble også doblet i hans tid.

— I motsetning til de konservative, mener vi at det lønner seg for et samfunn å investere i velferd, sier Riccardo Illy.

Han gjennomførte en stor omlegging av den kommunale organisasjonen, 56 etater ble til ti. Noen kommunale tjenester ble privatisert. Det skaffet 150 millioner euro til bykassen. Investeringene ble ellers finansiert dels ved hjelp av tilgjengelige EU-midler, dels ved nasjonale tilskudd, forteller han.

— Den største forandringen i Trieste er likevel den mentale, sier Illy.

— Trieste er en multietnisk by som hadde mange konflikter de ulike folkegruppene imellom. Nå er konfliktene borte.

KAFFEKONGEN TAKKET FOR TILLITEN, først på italiensk, så på slovensk, under sitt første tv-intervju som borgermester. (Ti prosent av befolkningen i Trieste er slovenere.) De konservative, som i mange år hadde ført en nasjonalistisk politikk, fikk hakeslipp. Men Illy hadde slått an tonen. Borgermesteren reiste på besøk til alle nabobyene, italienske og baltiske og han jobbet bevisst med synliggjøring av de ulike kulturene i Trieste.

— Riccardo Illy har vært en god mann for Trieste, byen er blitt bedre å bo i. Illy har forandret tenkemåten her og tilført Trieste ny energi, sier Alessandro Pascolini. Han går kveldstur i parken med en bok under armen.

— Illy har gjort mye godt, men jeg kan ikke stemme på han, han samarbeider med flere grupperinger på venstresiden som jeg ikke liker, sier drosjesjåføren Gabriel.

TRIESTE OG BERGEN. Mye er likt og mye er ulikt. Begge byene ligger langt fra hovedstaden, har rundt 250.000 innbyggere og mye regn om vinteren. Historisk har de begge vært betydelige når det gjelder handel-, sjøfart- og skipsbygging. Begge er universitetsbyer og oljebyer. Trieste har også tungindustri. Og altså en mer sammensatt befolkning. Seks ulike religioner lever side om side. Begge byene ønsker seg ny giv til jul, de ønsker seg riktig mange innsats- og investeringsvillige som passer for dem.

Audiensen ved det runde møtebordet er over. De svarte dressene er der igjen, de henter heisen. Nede på gateplanet ruller en mørk grå Alfa Romeo frem. Presidenten skal fotograferes på rådhusplassen. I den blå lysfontenen. På Europas største sjøvendte piazza. Riccardo Illy er stolt. Han smiler og blir med oss for å ta en espresso på nærmeste kafé. Det blir Illykaffe naturligvis.

<b>STOR SUKSESS:</b> Først hadde Riccardo Illy stor suksess med sin profilering av espressokaffe Siden har han gjort lykke som politiker. FOTO: RUNE SÆVIG
<b>SOSIALT ANSVAR:</b> Alle firma bør kjenne et sosialt ansvar for sine omgivelser, mener Riccardo Illy. Han ble politiker fordi han så et uutnyttet potensiale i byen sin. <br/>FOTO: RUNE SÆVIG