Han er mer opptatt av at det går fremover i distriktet, at folk har arbeid, at det blir trygt og godt å bo her, at næringslivet har gode betingelser, at det kan vokse og gro, uten samtidig å kaste vekk det kulturelle og historiske særpreg.

Dette var bare noe av innholdet i alle talene som ble holdt på Vikes store dag.

Jostein Vike er gårdbruker, 22. april fylte han 70 år. Men det bryr han seg ikke om, han står på som han ikke var en dag eldre enn femti.

Han setter i gang mye, og får mye gjort. Jostein Vike er opptatt av Nordhordland, av interkommunalt samarbeid, kanskje like mye som egen kommune, der han var ordfører i ti år. Drivkraften til arbeidet var ordene han fikk med seg som gutt:

«Gjer noko godt for bygda di!»

Det har han til gagns.

Næring og kultur

Han var en av drivkreftene i utviklingen av Mongstad-basen, han var prosjektleder og pådriver for kystkulturprosjektet Farleia fra Bergen til Fensfjorden, han er styreleder for Lyngheisenteret, han hadde stor påvirkningskraft for å få etablert det interkommunale havnesamarbeidet, han er opptatt av miljøvern og oljeberedskap.

— Du har en utrolig evne til å sette deg inn i ulike problemstillinger, og har engasjert deg på mange ulike vis for oljevern, sa tidligere havnesjef Nils Standal.

Gratulantene og talerne sto i kø. Slike seanser er dagene for mange gode ord, men vi har sjelden hørt så mange på en gang.

— Jeg er helt målløs, sa Jostein Vike.

Som ordfører var han først og fremst næringspolitiker, kanskje ekstrem som han sier selv. Det gjorde at han fikk passet sitt påskrevet flere ganger.

— Mange mente jeg var altfor ivrig, men uten arbeidsplasser vil det aldri gå.

Krisestemning snudd

I 1971 var det knapt en kilometer med asfalt. Nordhordland var et forgubbingsområde, ungdommene flyttet ut. Det var absolutt nødvendig å gripe tak.

Jostein Vike var ung, ivrig, målrettet da han kom inn i kommunestyret. Men det ble ikke lett. Ved inngangen til 1980-årene var det krisestemning. Alle de store møbelfabrikkene gikk konkurs, arbeidsledigheten steg til 10 prosent. Kommunale investeringer lå ubenyttet.

Men en kraftinnsats ga resultater, og mange bidro. Siden har det vært en fantastisk utvikling. Selvsagt har ikke Jostein Vike æren for alt, men han var ordfører i en utfordrende tid, han jobbet målbevisst og måtte også bruke tid på prosjekter som også lå langt frem.

— Det har vært fantastisk å være med på, sier han. I går var familien, en rekke nåværende og tidligere ordførere, venner og samarbeidspartnere samlet på Alver Hotel for å takke ham for innsatsen.

«Fortjent»

En av dem var dagens ordfører, Tove Brandvik.

— Dette fortjener du så inderlig, jeg vet ikke om en mer fortjent fortjenstmedalje.

Hun kom også med en flott hyllest til mannen som har vært hennes mentor, til han som har lært henne mye av det hun kan om Nordhordland.

— Han dytter oss inn i riktig spor, han gir omsorg, deler nettverket sitt med oss, deler kunnskap. Han er i sannhet en mann man har respekt for.

HEDRET: I går fikk Jostein Vike i Lindås kongens fortjenstmedalje i gull. Her er han sammen med sin kone Liv, som også fikk ros. Fylkesmann Svein Alsaker hadde æren av å overrekke medalje og diplom, og var en av de mange talerne som fremhevet hedersmannen, næringslivspolitikeren og kulturbæreren. FOTO: ØIVIND ASK