14. september ga Det Stavangerske Dampskibsselskap et bud på 46, 40 per aksje i Tide. Dette budet ble anbefalt avslått av styret i Tide. Etter det begynte nestleder i Tide-styret, Reidar Lien, å hamstre til sammen 1000 aksjer til 47 kroner på vegne av familieselskapet Mahli, der Liens familie er aksjonærer. Nå er altså budet på Tide jekket opp til 60 kroner per aksje.

– Hvem det var som ville selge oss aksjene sine til 47 kroner vet jeg ikke, men sånn er livet, sier Lien. Nå er aksjene verdt tretten kroner mer per aksje. En verdivurdering av Tide som anslo verdien av en aksje i selskapet til opp imot 69 kroner, ble varslet markedet før styremedlemmene kjøpte aksjene.

Kan tjene over 100.000

– Disse aksjene kjøpte vi fordi vi har tro på selskapet, ikke for kortsiktig gevinst, sier Reidar Lien.

Den siste aksjehandelen alene betyr at Reidar Lien med familie kan kassere inn 13.000 raske kroner dersom de tar imot det nåværende tilbudet fra Stavangerske. Til sammen kan Liens familieselskap tjene over 100.000 kroner på aksjeposten sin i Tide.

– Det er ikke usannsynlig at det kan bli en gevinst, men vi avventer tilbudet fra Stavangerske, sier Lien til BT. Han understreker at han har vært langsiktig aksjonær i Tide gjennom flere år.

70.000 per bussjåfør

Også Frode Sælen, som sitter i styret på vegne av YS, har kjøpt aksjer i Tide. Bussjåførene i YS har kjøpt ni tusen aksjer den siste måneden til rundt 47 kroner per aksje. De ni tusen aksjene gir en gevinst på nesten 115.000 kroner alene dersom de skulle ta imot tilbudet fra Stavangerske om 60 kroner per aksje.

– Vi hadde penger på kontoen, og har kjøpt noen aksjer. Men det er ikke gjort for å tjene penger, sier Frode Sælen.

Til sammen sitter bussjåførene i YS på aksjeverdier som med tilbudet til Stavangerske er verdt over tretti millioner kroner. Med sine 430 medlemmer blir det verdier for nesten 70.000 kroner per bussjåfør.

– Ville ut av Tide

Administrerende direktør i Det Stavangerske Dampskibsselskap, Steinar Madsen, sier de kjøpte aksjene i Tide fordi de merket at andre aksjonærer ville ut av Tide.

– En gruppering tok kontakt med First Securities, og ville ut av Tide. Aksjeposten de solgte oss gjorde at vi kom over femti prosent, sier Madsen. Hvem denne gruppen består av er ikke kjent, men minst en av aksjonærene i gruppen som solgte er Stavanger-baserte BD Trading.

KJØPTE TIDE-AKSJER: Nestleder i Tide-styret, Reidar Lien, kjøpte seg opp i Tide etter at en verdivurdering anslo verdien på Tide-aksjen til mer enn aksjen har vært omsatt for til nå. Markedet kjente til denne verdivurderingen. ¿ Jeg har vært aksjonær i Tide i en årrekke, og gjorde ikke dette for å tjene raske penger, sier Lien. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ