De siste fem-seks årene økte inntektene fra hestespill jevnt. Så plutselig snudde trenden. I år er inntektene redusert med 140 millioner kroner i forhold til i fjor, en omsetningssvikt på seks prosent. Det Norske Travselskap mener at Hamre-saken kan ha bidratt til det.

— Jeg tror at Hamre-saken påvirker tilliten til hestespillet. For økonomien sin del er vi helt avhengig av at folk har tillit til spillet, sier formann i Det Norske Travselskap, Per Tronstad, til Bergens Tidende.

Rammer norsk hestehold

Han mener Atle Hamre har brakt hestesporten i vanry.

— Dommen i lagmannsretten er jo ikke direkte relatert til travsporten eller Atle Hamres trenervirksomhet. Det trasige for oss er at søkelyset rettes mot Hamre som travtrener og profilert utøver. Slik sett er dette uheldig for travsporten, og er med på å skade travsportens anseelse og omdømme, sier Per Tronstad. Inntektssvikten i Norsk Rikstoto går direkte ut over hestemiljøet og hestehold i Norge. Ifølge Tronstad blir det 30-40 millioner kroner mindre til fordeling til alt fra travhester, raseorganisasjoner og rideklubber.

— Inntektssvikten rammer bredt. Men vi tror vi kan snu denne trenden. Norsk travsport er så mye, mye mer enn Atle Hamre, sier Per Tronstad. Utestengt i fem år Tronstad minner om at travsporten for lengst har reagert mot Atle Hamre.

— I fjor vedtok vi en utestengningsdom som innebærer at han ikke på fem år kan kjøre travløp eller oppholde seg ved stallene under travløp. Vi tok denne avgjørelsen etter en grundig, selvstendig gjennomgang av saken. Mandagens dom i lagmannsretten viser at vi ikke tok feil, sier Tronstad, som legger til at Hamre bestrider denne avgjørelsen, og har brakt saken inn for retten.

— Uansett håper jeg nå at vi kan legge denne saken bak oss. Det er det beste for alle parter, sier Tronstad.