JOHN LINDEBOTTEN

Det vil i så fall bli en tunnel på ca. ni kilometer. Per dags dato er det bare tre tunneler i Norge som er lengre enn dette. Det er Lærdalstunnelen, Gudvangatunnelen og Folgefonntunnelen.

— Tunnel under Hamre er med i de vurderingene vi gjør nå under planleggingen av den nye E 39 mellom Bergen og Os. Vi ser fordeler med at hele strekningen går i tunnel, og så sparer vi miljøet på Hamre, sier distriktsvegsjef Olav Finne til Bergens Tidende.

Dette har gitt Hamre velforening og beboerne i området nytt håp om at bygda deres kan fortsette sin rolige og idylliske tilværelse mellom Kalandsvatnet og Klokkarvatnet.

Tror på fornuften

— Vi har hele tiden hatt tro på at fornuften ville seire. De nye tunnelnormalene har gjort det fullstendig unødvendig å dele strekningen opp i to tunneler med viadukt mellom. For oss som bor her vil det medføre sterk luftforurensning og trafikkstøy døgnet rundt, sier Egil Jensen, som er leder for veikomiteen i Hamre velforening.

— Vi har også hele tiden pekt på de spesielle meteorologiske forholdene her i passasjen mellom Kalandsvatnet og Klokkarvatnet. Om vinteren blir det fort veldig glatt i kjørebanen. Det taler også for at veien bør legges i tunnel, sier Øyvind Erikson i Hamre velforening og medlem av veikomiteen.

Gikk inn for tunnel

Den nye veien mellom Bergen og Os har som endepunkter Lagunen i Bergen og Svegatjørn i Os. Traseen for strekningen er for lengst bestemt, og Bergen bystyre har for lenge siden gått inn for at viadukt over Hamre skulle være en del av veiprosjektet. Men spørsmålet om viadukt eller tunnel under Hamre berører ikke trasévalget. Dette dreier seg om reguleringsplanen.

— Bystyret gjorde sitt vedtak i 2000, da det var snakk om bare ett tunnelløp. Politikerne i Bergen ville opprinnelig ha tunnel hele veien, men Statens vegvesen hevdet da at det da ville bli nødvendig å bygge to tunnelløp. Nå har nye tunnelnormaler gjort at det uansett må bygges to tunnelløp, og da er det ingen grunn lenger til ødelegge bygda vår med to viadukter, sier Egil Jensen.

Den nye veien er beregnet å koste ca. to milliarder kroner, og byggingen kan tidligst starte mot slutten av 2008. Halvparten av kostnaden skal dekkes med bompenger.

Kortere og billigere

— Men én tunnel hele veien vil heller ikke bli ni kilometer lang, slik Statens vegvesen hevder. Med tunnel hele veien, kan de sløyfe buen gjennom Titlestadfjellet og gå i tilnærmet rett strekning under Titlestad. Da blir tunnelen bare åtte kilometer lang og mye billigere, sier Egil Jensen.

Trafikkmessig vil det heller ikke gjøre store forskjellen om Hamre passeres i tunnel eller på viadukt. Det skal nemlig ikke være verken av- eller påkjørsel til den nye veien ved Hamre.

Det er politikerne i Bergen som har siste ordet i denne saken. Statens vegvesen tar sikte på å legge frem forslag til reguleringsplan for den nye veien i september 2005.

TROR PÅ FORNUFTEN: Hamre-elven bidrar til den idyll som preger bygda mellom Kalandsvatnet og Klokkarvatnet. Egil Jensen, t.v. og Øyvind Erikson tror at Statens vegvesen og Bergen bystyre vil spare dem for et brutalt inngrep. <br/>Foto: ODDLEIV APNESETH
VIADUKT: Omtrent slik ville det ta seg ut med én viadukt over Hamre. Med to viadukter vil inngrepene i landskapet bli enda mer dramatiske. Klokkarvatnet i forgrunnen. <br/> ILL. STATENS VEGVESEN.