BRITT SØRENSEN britt.soerensen@bt.no

— Videregående skole må ta en stor del av skylden, mener dekan Odd Inge Steen.

Det er særlig på individuell skriftlig eksamen allmennlærerstudentene har problemer.

Til tross for ekstra støtteundervisning har strykprosenten her økt jevnt og trutt, fra 30 i 1999 via 42 i fjor og til årets oppsiktsvekkende 52 prosent.

Annen eksamensform? Dekan Odd Inge Steen har ingen forklaring på økningen, men legger skylden på flere faktorer:

— Videregående skole tar ikke matematikkfaget alvorlig nok. Når studentene kommer hit med en ballast tilnærmet lik ungdomsskolens pensum, sier det seg selv at møtet med matematikken vår blir ganske brutalt, sier Steen.

— Vi har gjort det vi kan for å imøtekomme behovet for ekstraundervisning i matematikk. De som har fulgt denne, er fornøyd og har gjort det bra til eksamen. Problemet er at vi ikke når de som trenger det mest. Og studentene tar ikke dette alvorlig nok. Men skal vi gjøre mer nå, må hele eksamensmodellen endres, mener Steen.

Matte som valgfag I dag er matematikk obligatorisk i første klasse. Eksamen må være bestått for at de vordende lærerne skal få undervisningskompetanse. Steen tror man kanskje hadde vært bedre tjent med en oppmykning som også gjorde lærerutdanningen mer fleksibel. Matematikkfaget må ikke nødvendigvis være obligatorisk for alle. Eller man kunne valgt eksamensformer som i større grad vektla hjemmearbeid og totalevaluering. Matematikk gir ti i vekttall og består av to eksamener, den skriftlige, og et såkalt utviklingsarbeid, bestående av en oppgave som starter om høsten og leveres i februar. Her er strykprosenten bare fem. Dette er en form for hjemmeeksamen, og også denne oppgaven vurderes av en ekstern sensur.

— Mer av den type eksamen ville utvilsomt fått ned strykprosent. Det er på den skriftlige skoleeksamenen studentene får kalde føtter, påpeker Steen.Legger man sammen de to eksamenene, hadde Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen i år en strykprosent i matematikk på rundt 32.

Les også: Departementet er bekymret