Regjeringen har motvillig og etter press fra Frp på Stortinget sendt ut et forslag om å tillate kommunene å starte sprøyterom som en forsøksordning.

Bergen kommune er høringsinstans og kan støtte forslaget uten at det innebærer at kommunen selv skal lage sprøyterom. Byrådet har innstilt på å støtte forslaget, med tre mot to stemmer.

I helsekomiteen var 8 av 15 medlemmer positive til forslaget. SV, RV, to fra Ap og tre fra Høyre var for. Frp, Pp, KrF og en fra Høyre og Ap var imot. Høyre og Ap stiller sine representanter fritt.

Det er derfor helt uvisst hva bystyret vil gå inn for.