— Dette er et uttrykk for at individualiseringen har skutt fart i det norske samfunnet. Det er blitt mer akseptert å fremheve seg selv, og uttale hvilke ambisjoner man har, sier Torodd Strand, professor i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Undersøkelsen blir gjort årlig av Norsk Gallup på vegne av Bergens Tidendes utdanningsmagasin stud.mag.. Påstanden er følgende: «Jeg kan tenke meg en ledende stilling i mitt fremtidige yrke». I år svarte 56,4 prosent av studentene at de var helt eller litt enig i påstanden. Også i fjor var tallet høyt, 59 prosent, men både i 2000 og 2001 lå det tilsvarende tallet på henholdsvis 12 og 13 prosent.

- Påvirket av USA

— I USA ville resultatet i en tilsvarende undersøkelse ligget på over 70 prosent. Amerikanerne synes det er latterlig å legge ambisjonsnivået for lavt. 90 prosent av litteraturen vår om ledelse er amerikansk. Før eller seinere måtte det påvirke oss, selv om vi har vært et land der rettferdighet og solidaritet har vært langt viktigere verdier. Men dette gjelder ikke bare Norge. Resten av verden er like giret på hamburgere og «management», tror Strand.

Svakheten med Gallup-undersøkelsen er at det er studenter ved ulike fag som blir spurt hvert år. Sammensetningen av fagene er imidlertid mangfoldig. I år har Norsk Gallup spurt 4740 studenter innen 18 ulike fag, og tendensen er klar. Andelen av studenter som kan tenke seg å bli ledere er jevnt over høy innen alle disse fagene.

— Dette er veldig interessante tall. Om de ikke er helt eksakte, så viser de en klar utvikling. Stadig flere ønsker å bli ledere, og det er gledelig. Med flere lederemner å velge i, kommer lederne jevnt over til å bli bedre, tror Tom Colbjørnsen, professor i organisasjon og ledelse ved Norges Handelshøyskole.

Han tror årsaken til økningen er todelt.

— På den ene siden tror jeg det handler om lønn. Dessverre, for ønsket om høyere lønn henger ikke nødvendigvis sammen med evnen til å lede. I tillegg handler det om individualiseringen i samfunnet, tror Colbjørnsen.

Begge kjønn like ambisiøse

Undersøkelsen viser også at omkring halvparten av dem som kan tenke seg å bli ledere, er jenter. Slik har det vært alle de fire årene spørsmålet har vært med i undersøkelsen.

— Dette viser også andre undersøkelser, men når det kommer til stykket blir det ikke slik, sier Colbjørnsen.

Kollega Strand tror dette kommer til å endre seg veldig i årene fremover.

— Vi kommer til å se et langt større innslag av kvinnelige ledere i årene fremover. Problemet er at kvinnene sier stopp i en eller annen etasje. De går sjelden helt til topps som ledere, sier Strand.

Han er redd mange av studentene med lederambisjoner kommer til å bli skuffet.

— Det er umulig at opp mot 60 prosent av dagens førsteårsstudenter skal bli ledere i fremtiden. Det er nok ikke alle som har reflektert nøye nok gjennom dette. Det blir litt som med bobler i økonomien. Her er det nødvendigvis noen som må bli skuffet, sier Strand.