Kulturminnevernere har gått gjennom alle bergensskolene for å kartlegge verneverdigheten. I januar skrev BT at en av skolene som skulle kartlegges var Landås skole.

Før skolen kunne rives måtte alle delene kartlegges. Landås var blant dem som skal delvis bevares. Det gjaldt utelukkende høyblokken.

Levert rapport

Nå har Byantikvaren levert sin «kulturhistoriske rapport om skolebygg som var reiste i åra 1726 til 1979». Det melder Bergen kommune på sine hjemmesider.

Hele rapporten kan du lese her. Obs! Det tar litt tid å laste

Kommunen opplyser at Byantikvaren har vurdert byggene ut fra hvilken verdi de har som kulturminner. Byrådet tar med seg rapporten når de skal avgjøre hvilke rehabiliteringstiltak som kan og skal gjennomføres på de ulike byggene.

Ikke vernet

Kommunen presiserer selv at dette dokumentet ikke er for en verneplan å regne. Totalt er 70 anlegg utredet. Den eldste skolen, Christi Krybbe, er 275 år eldre enn det

yngste skolebygget som er vurdert. Det er tre hovedforhold som Byantikvaren har lagt vekt på:

  • Kunnskapsverdi
  • Opplevelsesverdi
  • Bruksverdi Konklusjonen er at 39 av 70 skoler har høy verneverdi (se faktaboks på siden). 22 har svært høy verneverdi, mens 17 har høyt. 25 har middels verdi, mens seks har liten verneverdi.

Tidligere konflikt

I vinter skrev BT at fylkeskommunen også skulle samarbeide med kommunen om dette arbeidet.

- Straks man vet hvilke av skolene som har kulturminner som bør bevares vil vi slippe konflikt med kommunen hver gang en skole skal rives, sa fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd den gangen.

Fylket og kommunen hadde nettopp vært i konflikt rundt Landås skole. Kommunen lot politiet bedrive øvelser, og paintballklubber leke seg, mens de ventet på å rive bygget. Dette reagerte fylkeskonservatoren på, siden deler av skolen kunne være verneverdig.

Meningsløst

Det førte til en enda sterkere reaksjon fra Høyres Ragnhild Stolt-Nielsen, som sto fast på at kommunen skal rive hele skolen:

- Jeg synes det er helt meningsløst at fylkeskonservatoren vil verne deler av skolen. Det er regelrett absurd. Barns behov på Landås må helt klart gå foran verneønsker, sa hun til BA.

Hvilke konsekevenser denne rapporten får for rehabiliteringen av bergensskolene er foreløpig ikke kjent.