Det viser en landsoversikt som Utdanningsdirektoratet skal legge frem tirsdag, skriver Dagsavisen.

I Oslo er situasjonen verst. 350 av til sammen 1.012 elever har fått lærlingplass per 1. september. For landet totalt sett er situasjonen noe bedre. Drøyt 9.600 lærlingavtaler er nå inngått, mens behovet er dobbelt så stort.

— Vi håper å se en viss bedring i tallene de nærmeste ukene, slik at vi totalt sett havner på rundt 60 prosent, sier direktør for fag- og yrkesopplæring i Utdanningsdirektoratet, Dag Johnsen.

Det betyr med andre ord at direktoratet anslår at fire av ti yrkesfagelever aldri får lærlingplass. For dem er det dermed to alternativer, enten å ta et ekstra år på skolebenken, eller å hoppe av opplæringen og gå glipp av både fagbrev og svennebrev.

Det er særlig innen elektrofag og i bilfagene at det er vanskelig å finne nok bedrifter som er villige til å påta seg et opplæringsansvar for skoleelever.