• 5 prosent av befolkningen er veldig utsatt, sier sjef i Vegvesenet.

Statens vegvesens analyse av dødsulykker på norske veier i 2012 er klar.

32 mennesker mistet livet i Region Vest i fjor. På landsbasis rykket ulykkesgranskerne ut til 139 åsteder med 145 omkomne, det laveste antallet siden 1950.

— Samtidig er 145 for mange. Farten må ned. Folk må bruke sikkerhetsutstyr. Vi vil fortsette arbeidet med etablering av midtrekkverk. I tillegg må vi arbeide systematisk med å utbedre sideterrenget for å gjøre utforkjøringsulykkene mindre fatale, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Førerfeil seks av ti ganger

Rus, fart og manglende bilbelte seg skiller seg ut som de store syndene. Manglende førerdyktighet er en medvirkende faktor i seks av ti ulykker.

Mens de tre første faktorene er omtrent som før, viser seg av halvparten av de som døde i Region Vest, ikke hadde belte på seg.

Dette er det høyeste tallet vi har registrert på åtte år Svein Ringen

Tallet for to år siden var 30 prosent.

— Dette er det høyeste tallet vi har registrert på åtte år, sier Svein Ringen, leder for Trafikksikkerhetsseksjonen iStatens vegveseni Region Vest.

Det skjer selv om 95 prosent bruker bilbelte, ifølge tellinger vegvesenet har utført.

— De fem siste prosentene er veldig utsatt, sier Ringen .

BT har tidligere skrevet at 1300 liv ville sannsynligvis vært berget hvis alle hadde brukt bilbelte siden påbudet kom i Norge i 1975.

Å kollidere uten bilbelte i 70 km/t tilsvarer et fritt fall på 19 meter, ifølge Trygg Trafikk.

— Ved en ulykke reduseres dødsrisikoen med 60 prosent hvis man har beltet på seg. Det er bare et bakovervendt barnesete som gir bedre effekt. Ingen av bilens øvrige sikkerhetssystemer er i nærheten av bilbeltets effekt, sier Anders Kullgren, forskningssjef i det svenske forsikringsselskapet Folksam.

Flest eldre blir påkjørt

De som omkom i fjor, var i snitt 40 år. Ungdom er stadig overrepresentert.

Det er også de eldre, både på sjåførsiden og som myke trafikanter. Snittalderen for drepte fotgjengere er 74 år.

— Det er en tendens vi har sett over lang tid. De tåler mindre. De har dårligere syn og hørsel. Barn derimot passer vi veldig på. De eldre er kanskje litt forsømt, sier Svein Ringen.

I Bergen og omegn har det også vært to dødsulykker under sykkelritt de siste månedene. Den ene fikk hjerteinfarkt, den andre ble presset utfor veien og falt ned i en skråning.

— Vi ønsker at biltrafikken skal gå over til kollektiv, særlig i byene. Men vi er bekymret for at det blir flere og flere syklister, og vi må sette inn tiltak i forkant, sier Ringen.

Vegvesenet har satt ned forskningsgruppe som skal jobbe i fire år, og har dessuten lansert sambrukskampanje med Tour de France-ekspert Thor Hushovd i spissen.

Diskuter saken under: