— Det er kjempeviktig at hun er godt sikret. Jeg tror man blir ekstra opptatt av sikkerhet når man har små barn, sier Øyunn Åsmul mens hun spenner tre uker gamle Aurora fast i et MaxiCosi babysete.

Sønnen på fem år har også eget sete, mens tiåringen kun bruker bilbelte.

— Ideelt sett skulle man jo hatt nyeste modell og basefeste, men det viktigste er at det er godkjent, sier trebarnsmoren.

Det viser en ny telling av 869 barn i bil i seks fylker som er utført av Trygg Trafikk sammen med If Skadeforsikring. Hele 72 barn satt helt usikret i bilen, mens 117 manglet barnesikringsutstyr.

— Det er rystende at så mange barn sitter helt usikret. Selv i 50 kilometer i timen kan det bli fatalt ved en kollisjon, sier Kristin Øyen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Tellingen viser at folk er flinke til å sikre de aller minste barna på anbefalt måte. Men etter hvert som barna blir eldre øker også antallet som er ulovlig sikret eller usikret. I aldersgruppen syv til ti år var 35 prosent av barna sikret ulovlig eller ikke sikret i det hele tatt.

— Mange er flinke til å sikre barn riktig i ferietider og når de skal på langkjøringer. Men i det daglige og under kjøring i nærmiljøet er det en del slurv, sier Øyen.

Bakover

Hovedfeilen svært mange gjør er å sette barn i forovervendt barnestol i for tidlig alder.

— Jeg tror ikke alle er klar over hvor stor forskjell det er på sikkerheten ved å sitte bakovervendt istedenfor forovervendt før barnet fyller fire år. Det kan være forskjell på liv og død, spesielt for de minste barna, sier Øyen.

En annen viktig feil mange gjør er at de lar barna sitte på bilpute for tidlig.

— Mange slutter med beltestol med beskyttelse på siden og rundt hodet når barna er rundt fem-seks år. Vi mener at man bør bruke beltestol opp til ni år. Barn sitter nærme dørene og er spesielt utsatt ved sidekollisjoner, sier Øyen.

- Hadde du ventet at flere var sikret etter anbefalingene?

— Ja. Det vil være vanskelig å leve med at man ikke gjort ting på best mulig måte hvis det først skjer en ulykke, sier Øyen.

Dør

Siden 2005 har 11 barn fra null til fem år omkommet i bil. Nesten halvparten satt uten sikring eller var feilsikret, viser en undersøkelse utført av Trygg Trafikk.

I en av ulykkene satt en ettåring helt uten sikring og ble kastet ut av bilen. Et annet barn satt i en barnestol i passasjersetet foran, men var ikke fastspent i stolen. I en annen ulykke satt to barn i samme bilbelte i forsetet, foran en airbag som løste seg ut. Det ene barnet omkom.

— Tallene forteller at barn som sitter optimalt sikret, på anbefalt måte, sjeldent omkommer i bil og har gode muligheter for å overleve mange ulykker. Sitter barna usikret eller feilsikret blir konsekvensene store ved ulykker, sier Øyen.

Holdninger

Jan Olav Nilssen i If Skadeforsikring har jobbet med sikring av barn i bil i mange år. Han mener nordmenn er for lite bevisste når det gjelder sikring under korte så vel som lange kjøreturer.

— Vi har veldig mye å hente på dette. Problemet er at mange ikke tenker over konsekvensene og har et slapt forhold til slik sikkerhetstenkning, sier Nilssen.

Ifølge ham er det en helt annen holdning til sikring av barn i bil i Sverige. Mens 80 prosent sitter feilsikret, etter vår mening, i enkelte aldersgrupper i Norge, er det samme tallet 20 i Sverige. Han mener holdningen er helt annerledes i Sverige.

Forskjell

Tommy Petterson, laboratoriesjef ved Statens väg- och transportforskningsinstitut i Sverige, er en av Nordens ledende på barnesikkerhet i bil. Han mener man må være forsiktig å lese for mye ut av slike tellinger.

— Når noen ikke er sikret på «best mulig måte», betyr det ikke at det er ulovlig. Og det kan det være små feil som ikke nødvendigvis gir utslag i større skaderisiko ved ulykker. I enkelte tilfeller er det vanskelig å definere hva som er misbruk av sikkerhetsutstyr i bil, sier Petterson, som til daglig jobber med å teste barnestoler til bruk i biler.

Men at skaderisikoen er betydelig større for barna som ikke bruker sikkerhetsutstyr riktig er det ingen tvil om.

— Det er stor forskjell. For en treåring som sitter rett i bilen uten bilbelte er beskyttelsen null. Ved bruk av bilbelte er beskyttelsen 18 prosent. Med fremovervendt stol 60 prosent, og ved bruk av bakovervendt stol er treåringen 92 prosent sikret, sier Pettersson.

Sitter barna dine sikkert? Bruk kommentarfeltet.