To og eit halvt år etter nestenkatastrofen i Nordsjøen slår Havarikommisjonen hardt ned på sikkerhetsslurven til to erfarne pilotar i Norsk Helikopter AS.

Eurocopter-maskinen skulle ta av frå Snorre B 10.juni 2006 i retning Sola då havariet nesten inntraff.

0,5 – 1 meter klaring

Sidan landing tidlegare på dagen hadde vinden snudd, og pilotane måtte ved avgang posisjonera helikopteret mot vindretningen. Under dreiinga blei maskinen ført sidevegs og bakover slik at halerotoren passerte helibua med berre 0,5 – 1 meter klaring.

Helikopteret drifta i retning ein av brannvaktene, landingssjefen frykta havari og sprang i dekning i plattformresepsjonen. Pilotane var ikkje klar over kor farleg nær dei var havari før Snorre Bs helikopteransvarlege tok kontakt to dagar etterpå.

Havarikommisjonen slår fast at pilotane ikkje var nok merksame på hindringane bak helikopteret.

Elementær feil

Statens havarikommisjon for transport (SHT) finn grunn til å innskjerpa krav til oppfølging av offshore helikopterflyging «når to meget erfarne offshoreflygere kunne gjøre en så elementær feil som å «glemme» å passe på sine sikkerhetsmarginer ved avgang fra et offshore helidekk», går det fram av kommisjo-nens rapport om hendinga.

«Havarikommisjonen vurderer denne hendelsen som meget alvorlig, og at det bare var tilfeldigheter som forhindret en ulykke. SHT er ikke kjent med liknende hendelser i norsk offshoreflyging der et helikopter har vært så nær ved å havarere som følge av kollisjon med hindringer. SHT er kjent med at slike ulykker dessverre har inntruffet flere ganger i andre land, og som regel med fatalt utfall», heiter det i rapporten.

Kommisjonen er uroa over at det ikkje var radiokommunikasjon mellom helikopterpilotane og Helicopter Landing Officer (HLO) på plattforma. Kommisjonen er innforstått med at det er ei delt og ofte uklar ansvarsfordeling mellom Luftfartstilsynet og Petroleumstilsynet når det gjeld helidekkoperasjonar. Kommisjonen rår til at Luftfartstilsynet avklarar dette med Samferdsledepartementet.