De betaler dermed lite skatt.Likningssjef i Bergen, Svein Røynesdal, sier at det ikke var slike grupper delingsmodellen var tiltenkt da den i sin tid ble konstruert for å skille mellom lønns— og næringsinntekt for selvstendig næringsdrivende.- For privatpraktiserende leger med egne selskaper, er det jo i realiteten snakk om lønnsinntekt, sier Røynesdal.

Og gjennom lønnsinntekt kan man i dag nå opp i en marginalskatt på hele 55,3 prosent. Med eget selskap derimot betaler man 28 prosent skatt av eventuelt overskudd på selskapets hånd, mens eieren frem til i fjor høst kunne hente ut helt skattefrie utbytter.

Legen som nå er under etterforskning for skattesvindel, har som de fleste hentet ut skattefritt utbytte av selskapet hvor han eier 66 prosent. I 1999 ble det tatt ut et utbytte på 319.790 kroner av selskapet. Samme år var legen ført opp med en nettoinntekt i likningen på 613.700 kroner og med 0 i formue.Dette er langt mindre enn den inntekt ligningskontoret fastsatte for årene 1996 og -97, da de gjorde bokettersyn.