Men bare i denne omgang. Saken om nedleggelse av prostiet skulle vært banket gjennom på møtet i Bjørgvin bispedømmeråd tirsdag, men ble utsatt i et halvt år.

— Dette betrakter vi som en halv seier, sier en av protestantene, Linda Amundsen, leder i Sælen menighetsråd.

Lettet og skuffet

De seks menighetsrådene i Laksevåg hadde foran møtet levert inn en protest signert av samtlige 40 medlemmer mot planene.

— Vi synes det er fint med en utsettelse, men skulle gjerne sett at planen ble utsatt på ubestemt tid eller i all fall til den nye kirkeordningen er på plass om få år. Sånn sett er vedtaket også en skuffelse for oss, sier hun.

Hørte på protestene

Stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit i Bjørgvin bispedømmeråd bekrefter at det er de unisone protestene som har ført til at saken ble utsatt.

— Vi forstår reaksjonene som kommer, og når vi har valgt å utsette saken til neste møte i oktober, er det fordi vi gjerne vil bruke tiden til å få i gang en skikkelig dialog med menighetsrådene og se om vi kan finne gode måter å samarbeide på. Vi vil lytte til innvendingene og forsøke å gjennomføre en god prosess, sier Fjelltveit.

Spareplan

Han mener omorganiseringen av prostigrenser ikke er knyttet opp til innføring av ny kirkeordning etter skillet mellom stat og kirke.

— Uansett hvilken kirkeordning vi får, vil det være behov for å se på organiseringen av kirken for å finne ut hva som kan fungere best, sier han.

Det opprinnelige forslaget gikk ut på å spare 300.000 kroner ved å fjerne Laksevåg prosti fra kartet og overføre virksomheten i menighetene til prostiene i Fana og Bergen sentrum.