TORSTEIN STANGENES

EINAR H. G. SPANG

Tirsdag vant Seim en rettssak der han var saksøkt for 24 millioner kroner.

Dagen etter var det en av hans våpendragere Baard Johannessen tur til i det minste å få delvis medhold i en sivil sak.

Det var konkursboet etter Seims selskap Møllendalsbakken 9 AS som hadde saksøkt Johannessen. De mente han hadde fått 90.000 kroner fra selskapet som han ikke hadde krav på.

Siden Johannessen ikke ville betale tilbake pengene, ble han saksøkt for beløpet med renter, til sammen like over 100.000 kroner.

Johannessen mente han hadde jobbet for Seim for pengene, fra august 2002 og ut året, først heltid og senere deltid.

Han mente det var naturlig at det ikke fantes noen arbeidsavtaler siden han og Seim var venner. Selv om Fylkesskattekontoret mener at Johannessen også jobbet for andre av Seims selskaper enn Møllendalsbakken 9 AS, mente Johannessen han ikke kunne lastes for det hvis pengene ble betalt fra «feil kanal».

Dommeren mente lønnen ikke burde vært høyere enn 60.000 kroner, og da med romslig margin.

Dommeren mente også Johannessen burde skjønt dette var galt, siden det var et åpenbart misforhold mellom lønnen og arbeidets verdi.

Han ble derfor dømt til å betale tilbake 30.000 kroner i tillegg til å betale 10.000 kroner av motpartens saksomkostninger.

Han får altså beholde over halvparten av lønnen.