KARI PEDERSEN

Et flertall i fylkeskommunens komité for næring og utdanning gjorde i går en halv retrett i spørsmålet om å kreve skolepenger av unge voksne som står uten videregående opplæring.

Nå vil politikerne gi gratis opplæring, men kreve betalt for såkalt realkompetansevurdering. Det koster fra 500 til 2000 kroner per fag.

For dem det gjelder, betyr retretten titusener av kroner spart.

Bare i Hordaland er det 1000 ungdommer som hvert år dropper ut av videregående opplæring. I det ungdommene passerer 21 år, har de mistet retten til å fullføre denne utdanningen.

Samtidig har alle voksne som er født før 1978 rett på gratis videregående opplæring. Den fikk de gjennom kompetansereformen som trådte i kraft 1. januar i år.

Problemet er altså de tusener som faller mellom reformene — for gamle for reform 94, og for unge for kompetansereformen.

I februar vedtok fylkesutvalget enstemmig å kreve betaling av denne gruppen. Arbeiderpartiet i Bergen reagerte på vedtaket, og ba fylkesutvalget snu. SVs Mette Holmefjord Olsen reiste saken på forrige møte - og fikk halvveis gjennomslag. Men den halve seieren kan vise seg lite verdt. Fylkeskommunen har bare lommerusk å drive voksenopplæring for.

— Med dagens økonomiske situasjon vil få eller ingen av denne gruppen få tilbud om opplæring, konstaterer fylkesrådmann Paul M. Nilsen.