Mye tyder på at eventuelle tvilere blant politikerne i Bergen lot seg overbevise av professor Jan Fridtjof Bernt (bildet) i går. Landets fremste ekspert på kommunejuss var innkalt til andre dag av den politiske høringen om fastsettelse av vann— og avløpsgebyrene i Bergen.

Må ryddes opp i

Bernt foreleste og politikerne nikket alvorlig og noterte. Bernt slo fast fire forhold:

1. Kommunens innkreving av vann- og avløpsgebyrer skal «ikke generere et overskudd som kommunen kan bruke til andre forhold.»

2. Dersom det er etablert et varig overskudd på grunn av større avgifter enn det var behov for, «må dette på en eller annen måte ryddes opp i.»

3. Pengene må ikke betales tilbake til forbruker. Den enkelte forbruker har ikke noe «rettskrav på et bestemt avgiftsnivå, bare på at avgiftene anvendes til det formål de er innkrevd til».

4. Kommunen kan løse dette enten ved over en fireårsperiode å sette i gang arbeider som dekkes ved at overskuddet tilbakeføres sektorene. Eller man kan senke avgiftsnivået i denne perioden, slik at man kommer «i balanse».

Ikke rart komitéleder Martin Smith-Sivertsen utbrøt etter Bernts utlegninger:

— Du er en dyr mann for kommunen.

Følger Bernts råd

Nå har ikke politikerne i komiteen bestemt seg for hva man gjør. Det skjer i interne drøftinger, og en beslutning kan man ikke vente på denne siden av valget. Derfor er det heller ingen politikere som uttaler seg bastant om spørsmålet. Det virker likevel ganske klart at et bredt flertall, kanskje alle politikerne i komiteen, vil følge Bernts råd om å dekke inn det som er krevd for mye.

Hvordan dette gjøres, er mer uklart. Selv om beløpet nærmer seg en halv milliard kroner inkludert renter, kan det tenkes at politikerne blir enige om å dekke inn et noe mindre beløp. Men det vil bli vanskelig å få til uten at alle partier er med på en slik løsning. Særlig dersom dette blir en debatt som pågår i løpet av valgkampen.

Reduserte gebyrer

Sannsynligvis blir det ingen tilbakebetaling - selv om enkelte politikere nok mener at feilene kommunen har gjort ved innkreving er så grove at tilbakebetaling av deler av beløpet er nødvendig. Da skjer oppgjøret trolig ved at kommunen bruker mer penger på vann- og avløpsinvesteringer enn det man får inn i gebyrer de neste årene. SV har tatt til orde for å rense opp i flere vassdrag.

En slik forsering av investeringene kan kombineres med en synlig reduksjon i gebyrene de neste fire årene. Beløpet kommunen har krevd for mye, er omtrent like stort som det årlig betales inn i vann- og avløpsgebyrer.

Uansett blir dette en gedigen økonomisk hodepine for dem som skal styre byen i året som kommer. Kommunen drives med 300 millioner kroner i underskudd. Nå kan det komme en halv milliard kroner i ekstra regning på toppen av dette. Det gir litt av en ryddejobb for det neste bystyret og byrådet.

MÅ RYDDE OPP: Kommunen har ikke anledning til å kreve inn mer i vann- og avløpsgebyrer enn det man bruker til formålet. Dette må det ryddes opp i, mener jussprofessor Jan Fridtjof Bernt.<p/>ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN