Tre menn fra Austevoll ble i tingretten dømt til mellom fire og tretten års fengsel for drapet høsten 2006. Saken kom opp i lagmannsretten i mars i år, men den måtte avbrytes etter få dager fordi aktor ble syk. Nå starter saken på nytt med de tre mennene på tiltalebenken. Ingen av dem sier seg skyldig etter tiltalen.

Drept med balltre

En snart 28 år gammel mann er tiltalt for å ha drept den 60 år gamle Hvidevold med et balltre 18. oktober 2005. I tingretten ble han dømt til 13 års fengsel.

Hans 63 år gamle far er dømt til seks års fengsel for å ha sendt sønnen og en kamerat til Hvidevold for å mishandle mannen. Kameraten fikk fire år for medvirkning til forsettlig drap og fordi han unnlot å hjelpe offeret.

I dommen fra Sunnhordland tingrett går det fram at retten finner det bevist at faren ba sønnen oppsøke Hvidevold for å få ham til å tilstå det faren mente var drap på en kvinne som hadde vært samboer både med Hvidevold og 63-åringen.

Brutalt drap

Kvinnen ble funnet druknet i Austevoll i oktober 2003, og 63-åringen hadde gjentatte ganger sagt at han mente Hvidevold hadde noe med drukningen å gjøre.

Tingretten mente at faren hadde oppfordret sønnen til å bruke grov vold for å få fram det han mente var sannheten.

De to yngre mennene dro til Halsnøy utstyrt med balltre, finlandshetter, tape og hansker. Hvidevold ble bundet på hender og føtter med tapen, og den hovedtiltalte sønnen slo ham i hodet og andre steder på kroppen. Da saken var oppe i tingretten, kom det fram at Hvidevold fikk rundt 25 slag, av dem 10 mot hodet der vitale deler ble knust. De to tiltalte forlot ham liggende i en blodpøl.

HELGE SUNDE (arkiv)