— VELKOMEN til Voss kommune, dette er vårt talestyrte sentralbord. Kven vil du prata med? spør en kvinnestemme på Det Norske Teateret-nynorsk.

— Eg forstod ikkje kva du sa, fortsetter hun. Tonen i stemmen er litt sår nå, til forveksling lik damestemmen som om somrene før i tiden pleide å bryte inn i radioprogrammer for å etterlyse føreren av en grå Opel, på ferie i Sør-Norge. Budskapet ble alltid gjentatt to ganger med sørgmodig røst: «Far din er alvorleg sjuk.»

- HALLO?

— Eg oppfatta Ingjerd Leiro, stemmer det? Svar ja eller nei, insisterer kvinnestemmen.

— Sei heile namnet på den du vil prate med, krever hun.

— Om du ynskjer manuelt sentralbord, tast ein eller sei «sentralbord», befaler automatdamen.

— Sentralbord!

ALDRI har sentralbordoperatør Åshild Hoksvold på Voss følt seg mer verdsatt enn etter at hun fikk konkurranse av maskindamestemmen.

«Åh, endeleg eit levande menneske,» sier trauste vossinger begeistret. Før tok de stemmen til Åshild nærmest for gitt.

Vel, nå er strengt tatt ikke alle like fornøyde blant den gruppen innringere som til slutt kommer frem til det manuelle sentralbordet.

— Det er dei som har banna så det har lyst etter! Det er jo dei misfornøyde som kjem på sentralbordet til meg. Eg prata' litt med dei, forklarar at dei må sei namnet på den dei skal snakke med klart og tydeleg og kun sei namnet, utdyper Åshild Hoksvold.

TELEFONEN ringer igjen.

— Sentralbordet! Hei! Ho er ikkje å treffa i dag, men tilbake i morgo, svarer Åshild.

— Dårlege mobiltelefonlinjer er eit problem for maskina, og ho forstår betre lange namn enn korte. Eg sit litt mellom barken og veden. I begynnelsen var eg redd for at det vart ein konkurrent, men eg føler meg meir til nytte no enn før, konstaterer Åshild.

DET ER til og med de som klager på at automatdamen ikke er vossing. Avdelingsleder Ingeborg Backer i Voss kommune synes ikke at all kritikken er like rettferdig.

— Vi har et handikap fordi vi har en gammel telefonsentral. At folk ikkje er på kontoret og ikkje viderekoplar telefonen, kan heller ikke brukast mot det nye systemet. Leigeavtalen går ut i januar, om vi seier den opp eller ikkje, er ikkje bestemt, forteller Backer.

Administrerende direktør i Nordisk Språkteknologi, Terje Kjenstad, ser ingen grunn til å fortelle BT hvilke andre bedrifter som har tatt i bruk deres automatiske sentralbordtjeneste.

— Dersom Voss kommune sier opp sentralbord-avtalen, hvilke konsekvenser vil det få for ditt selskap?

— Ingenting eller begrenset, økonomisk sett, men PR-messig er det ikke noe ønskelig. Vi har evalueringsmøte med Voss kommune for å gå gjennom systemet og forbedre det. Statistikken viser at 60 prosent av de som ringer blir satt direkte over til den de skal snakke med eller til det manuelle sentralbordet. Det er kun ti prosent som maskinen forteller at den ikke forstår, understreker Kjenstad.

Uansett, på Voss er kvinnestemmen til det automatiske sentralbordet i kommunen et yndet samtaletema. Vossingene setter pris på gode historier som den om han som kremtet i telefonen og umiddelbart fikk tilbud om å bli satt over til kontorsjefen.

BØNN: Til Voss kommune på faks.
VERDSATT: Åshild Hoksvold har aldri fått flere positive tilbakemeldinger på at hun er en levende sentralbordoperatør enn etter at Voss kommune innførte talestyrt sentralbord. FOTO: MARITA AAREKOL