Lørdag 24. oktober 1960 brenner Hallingskeid stasjon ned til grunnen. På under en time var stasjonsbygningen, vokterboligen og et 500 meter langt snøoverbygg lagt i aske.

Bergens Tidende skriver at stasjonsmesteren oppdaget brannen i snøoverbygningen ca. 100 meter fra stasjonsbygningen. Sammen med banevokteren forsøkte han å slokke, men de kunne ikke nå brannhydranten som sto inne i den brennede overbygningen.

Brannen spredte seg derfor videre til stasjonsbygningen og de vokterboligen.

Slukkehjelp

Det ble satt opp et ekstratog med brannsprøyte fra Myrdal, og fra Finse kom det en traktor med motorsprøyte. På den måten kunne de angripe brannen fra begge sider.

Brannsprøyten fra Myrdal hadde en kapasitet på 20.000 liter, men det var til liten nytte. Flammene spredde seg på utrolig kort tid og mannskapene måtte se på at bygningene brant ned til grunnen.

Årsaken til brannen var trolig to smågutters lek med fyrstikker. De hadde funnet fyrstikker og antent noe treull som lå inne i overbygningen.

Til tross for de store ødeleggelsen klarte man å få skinnegangen klar igjen til neste dag.

Reparert over natten

100 mann jobbet kontinuerlig i to skift gjennom hele natten slik at østgående dagtog kunne passere som normalt klokken 12.30 neste dag, ett døgn etter brannen startet. Arbeidet ble konsentrert om hovedsporet som måtte skiftes ut i en lengde på 500 meter.

Dette er ikke første gangen det brenner på Hakllingskeid stasjon. I 1948 brant det i den vestre delen av snøoverbygningen. Også den gangen ble stasjonsbygningen antent, men brannen ble raskt slukket av jernbanefolkene som bodde på stasjonen.

I 1953 var det også en mindre brann i snøoverbygningen, skriver Bergens Tidende.