Rett før nyttår ble en rumensk mann (35) pågrepet i en leilighet i Bergen sentrum.

Politiet mente at han var del av en større prostitusjonsring, og at saken hadde forgreininger til et internasjonalt nettverk.

Flere personer ble etterlyst gjennom Interpol.

Endret siktelsen

Den alvorlige siktelsen mot 35-åringen omfattet blant annet organisert hallikvirksomhet, en forbrytelse som ved domfellelse kan gi flere år i fengsel.

Nå har pipen fått en annen lyd. I forrige uke fikk han et tilbud fra politiet.

— Tilbudet gikk ut på at dersom han erkjente kun deler av det han tidligere var siktet for, ville politiet legge ned påstand om at han skulle få en straff som tilsvarer tiden han allerede har sittet i varetekt, sier mannens forsvarer, advokat Torkjell Solbø.

Politiet droppet den opprinnelige siktelsen, og utarbeidet en ny, langt mindre alvorlig en. 35-åringen takket raskt ja til tilbudet.

Trolig fri mann

15. oktober kommer saken opp for Bergen tingrett som en såkalt tilståelsessak. Samme dag vil han trolig være en fri mann, etter å ha sittet i overkant av 10 måneder i varetekt.

— Jeg går ut fra at etterforskningen har vist at det ikke er bevismessig dekning for den alvorlige siktelsen politiet opprinnelig jobbet ut fra. Dette er en løsning vi er komfortable med, sier Solbø.

Huset fire prostituerte

Mannen er nå siktet for kun å ha fremmet sexsalg, etter den såkalte hallikparagrafen i straffeloven.

— Han har erkjent å ha bistått fire prostituerte kvinner. Rent konkret har han gitt dem husrom, kjøpt flybilletter til dem, bistått i utforming av diverse annonser på internett, og sendt penger til de prostituertes familie ihjemlandet. Som gjenytelse har han fått en andel av overskuddet, sier forsvareren.

FORSVARER: 35-åringens forsvarer, Torkjell Solbø, sier han er komfortabel med utfallet av saken.
Berit Roald / NTB scanpix

35-åringen har siden pågripelsen avvist å ha utnyttet eller presset kvinnene til prostitusjon.

— Han har kun lagt til rette for en fullstendig frivillig aktivitet. Det er dette bevisene har pekt mot fra dag én. Politiets opprinnelige siktelse var bygget på spekulasjoner, slik jeg ser det, sier Solbø.

Stor etterforskning

Politiet i Bergen har lagt ned mye tid og ressurser i etterforskningen. Blant annet har rumensk politi, på oppdrag fra sine norske kolleger, bistått med avhør av en rekke personer.

I tillegg har politiet gjennomgått timevis med kommunikasjon, blant annet mobiltrafikk, mellom de mange aktørene i saken.

— Vi mente tidlig at det var grunnlag for å mistenke ham for å ha deltatt i en organisert hallikvirksomhet. De personene vi mener han har stått i ledetog med, er personer som forflytter seg rundt i Europa. Vi vet ikke hvor de befinner seg, og da blir bevissituasjonen komplisert, sier politiadvokat Sylvia Myklebust.

Betydelig strafferabatt

Prosessøkonomiske hensyn er hovedårsaken til at politiet valgte å legge den opprinnelige siktelsen i skuffen.

— Det hadde blir utfordrende og kostbart for oss å fortsette etterforskningen utenlands. Samtidig har vi andre saker, blant annet menneskehandelsaker, som venter i kø, sier Myklebust.

Hun opplyser at politiet ikke har lyktes i å pågripe andre, navngitte personer i saken. Til slutt måtte politiet ta et valg.

— Han har tilstått forholdene i den nye siktelsen, og har som følge av det fått betydelig strafferabatt. Det er vanskelig å finne rettspraksis på tilsvarende forhold, men han kunne fått streng straff dersom den opprinnelige siktelsen hadde resultert i domfellelse, sier hun.