Bergen tingrett aksepterer fullt ut aktor Kaare Songstads karakteristikk av 34-åringen som hovedmannens høyre hånd.

Retten legger til grunn at mannen deltok i beslutninger om prisfastsettelse på seksuelle tjenester, bidro til organisering og flytting av prostituerte, ordnet med booking av hjemreisebilletter for prostituerte og i minst ett tilfelle rekrutterte nye prostituerte i Estland til Norge.

Rettens administrator, Eivind Stage, skriver at virksomheten 34-åringen har fremmet «er sterkt uønsket og regnes som et samfunnsproblem det er viktig å bekjempe.»

34-åringen er den femte og siste esteren i prostitusjonsligaen som er dømt i Bergen i løpet av et halvår.

Dommen på 18 måneders fengsel er i tråd med aktors påstand.

I tillegg er han dømt til å betale 100.000 kroner i utbytte fra sex-salget til Staten.

34-åringen nektet straffskyld under rettsforhandlingene.