Jarl Frank Johnsen Tandberg skal møte for retten i Oslo 29. oktober, tiltalt for forhold som skal ha skjedd i 1995. Tre ganger tidligere har det vært berammet sak mot Tandberg, men han har ikke møtt fordi han har ment han ikke har vært lovlig stevnet. Den siste gangen var han stevnet, men dukket ikke opp i retten. Alle andre involverte i saken var på plass, da Tandberg ringte fra det kjente vintersportsstedet Zakopane i Polen og sa han hadde brukket foten og av den grunn var forhindret fra å møte i retten.

— Tandberg kommer til å møte i retten denne gangen. Han sier at han ser frem til å få denne saken ut av verden, sier hans forsvarer, advokat Bjørn Meltzer.

Benekter pornofilm

Tandberg er tiltalt etter den såkalte «kidnapperparagrafen» etter at han i januar 1995 skal ha holdt to 16 år gamle jenter borte fra deres foreldre i fem dager. Foreldrene skal gjentatte ganger ha forsøkt å komme i kontakt med døtrene. Tandberg og en venn av ham skal imidlertid aktivt ha hindret dem. Tandbergs kamerat var også tiltalt for forholdet, men han døde av en overdose i 1998.

Det ble hevdet at Tandberg skulle bruke jentene i innspilling av pornofilmer, noe Tandberg benekter. Etter det BT kjenner til kommer filmprodusent Petter Vennerød til å møte i retten i Oslo for å vitne om at Tandberg på denne tiden var involvert i et seriøst filmprosjekt, som ikke hadde noe med porno å gjøre.

Tandberg er straffedømt en rekke ganger siden 1981 for hallikvirksomhet, salg av porno, ran, vold og narkotikaforbrytelser. Han ble frikjent for å ha skutt mot pengeinnkreveren Espen Lie. Tandbergs siste dom var i 1994, og bortsett fra forholdene han er tiltalt for fra 1995, har han ikke pådratt seg nye forhold de siste seks årene. Tandberg har isteden livnært seg som forfatter.