BT-redaktøren mener saken går til kjernen av det som er journalistens oppgave, nemlig å sjekke hvordan våre tillitsvalgte og andre som forvalter makt utøver rollen sin.

– Da finnes det ikke noe mer fornuftig å gjøre enn å sjekke hva disse tillitsvalgte faktisk har gjort opp mot det de har sagt at de skulle gjøre.

– Dette er en annen politisk journalistikk enn å videreformidle anonyme bakvaskelser og løse beskyldninger. Den er konkret. Det er politikeren selv som har kommet med løfter og gitt grunn til forventninger. Da skulle det bare mangle at vi sjekker ut hva som er praksis.

Hålien sier han forstår at politikere reagerer på bakvaskelsesjournalistikk, men mener saken om Iversen er i en helt annen klasse.

– Når noen finner grunn til å kritisere denne journalistikken da har de ikke forstått det som er selve kjernen i journalstiskkens rolle i vårt samfunn.

– Byrådsleder Monica Mæland mener Lisbeth Iversen har fått en tøffere behandling enn Lommemannen?

– Jeg har ingen problemer med å forstå at eksponeringen er belastende. Vi skal ikke glemme den menneskelige siden av saken. Men dette er en del av det å være offentlig tillitsvalgt. Da har man så stor innflytelse over andres liv at man må tåle en etterprøving av det man gjør og en eksponering av denne, sier Hålien.