• Det er einaste måten me kan få synleggjord for verksemda dersom rutetidene ikkje er gode nok, seier Jan Sivertsen.

Han er konserntillitsvald for kring 700 LO-organiserte i Gaia, deriblant ein del sjåførar på Kystbussen.

Ekspressruta mellom Bergen og Stavanger er eit samarbeid mellom HSD, Gaia Trafikk og Connex. Også hovudtillitsvald for Transportarbeiderforbundet i HSD, Mons-Tore Nakken, maner sjåførane til å trø lett på pedalen.

— Eg veit at internt i HSD har dei gått ut til sjåførane og sagt at dei ikkje må stressa for å nå ferjene. Kjem dei for seint, må dei berre stå over. Her skal ingen ta nokon risiko, seier Nakken.

Effektivisering

— Sjåføren køyrde i 100 der det var 80 og 80 der det var 60. Han låg heile tida over. Slik skildra busspassasjer Elisabeth Byrkjeland turen med Kystbussen over Stord førre helg i Søndags-BT.

Bergens Tidende har fått fleire tips i etterkant frå lesarar som kan fortelje om høg fart også på andre bussar og strekkjer. Ein bussjåfør som vil vera anonym fortel at på rutene i Fana og Fyllingsdalen er det ikkje uvanleg å liggja over fartsgrensa. Dersom ikkje er det uråd å halda rutetidene.

Konserntillitsvald for YS i Gaia Trafikk, Frode Sælen, stadfestar at mange sjåførar har tøffe dagar, særleg dei som køyrer gjennom bykjerna.

— Eg trur at det skjer noko i ledd med effektiviseringa. Det skal få avvik til før ein kjem for seint. Dette er ei generell problemstilling som følgje av stadig tøffare rammevilkår og krav frå det offentlege til oss, seier han før han strekar under at tryggleiken alltid skal liggja i botn.

Treng kollektivfelt

— For det første vil eg vera veldig tydeleg på at me slett ikkje kan akseptera at sjåførane våre bryt fartsgrensa. Vi lever av tillit. Når me planlegg nye ruter, skal dei kunne køyrast med lovleg fart, seier Idar Sylta, administrerande direktør i Gaia Buss. Han opplever ikkje sjåførar som køyrer for fort som eit gjennomgåande problem i selskapet.

— Dei fleste sjåførane køyrer etter fartsgrensa, men i ei verksemd med 900 sjåførar, kan det tidvis skje at nokre køyrer for fort. Det grip me fatt i.

Han meiner vanskar med å koma fram i trafikken for kollektivtransporten er det største problemet.

— Det er noko dessverre både sjåførar og passasjerar må slita med, seier Sylta.