Mandag morgen ruller gravemaskinene ut i Håkonsgaten ved Sverres gate. Derfra skal maskinene ete seg sørover og nordover i byens viktigste trafikkåre fra nord til sør.

Halvannet år tar dypdykket under asfalten. Så lenge gravingen pågår, vil gaten være stengt for gjennomkjøring. Men hele gaten blir ikke stengt hele tiden.

Trivelig byrom

— Hvorfor så lenge, prosjektleder Asbjørn Valen i Statens vegvesen?

— Håkonsgaten skal totalt fornyes. Vann- og avløpsetaten vil skifte vann- og kloakkledninger i hele gaten. I tillegg skal gaten rustes opp til et trivelig byrom av samme standard som Strandgaten.

— Hva gjør dere for å unngå nye korker i sentrumstrafikken?

— Omkjøringsmuligheter finnes ikke, så vi vil oppfordre bilistene til å bruke det overordnete veinettet. Enkelt sagt betyr det at bilistene må kjøre via Nøstet, Dokken og Nygårdshøydetunnelen i stedet for sørover over gjennom sentrum, sier Valen.

Og så Vaskerelven

Når Håkonsgaten har vært stengt et halvt års tid, strupes sentrumstrafikken for alvor. Da stenger Vaskerelven - igjen - og denne gang for et helt år.

— Tidspunktet for denne stengingen er ikke helt fastlagt ennå, sier Valen.

Da Vaskerelven var stengt en måned i vinter, presset byrådet på for å få åpnet kollektivfeltet forbi Festplassen - uten å få gjennomslag hos vegvesenet. Hva som skal gjøres når Vaskerelven er «permanent» stengt, gjenstår å se. I vinter pekte Valen på muligheten for å lede mer trafikk gjennom Kaigaten - som egentlig er åpen for gjennomkjøring midt på dagen.

Opprustingen av Håkonsgaten inngår som en del av Bergensprogrammet (bompenger) og er beregnet å koste 35 millioner kroner.

Tanken er at Skansetunnelen, som også inngår i Bergensprogrammet, skal redusere trafikken gjennom dagens sentrumsring. Den foreslåtte traseen for Skansetunnelen har innslag i Christiesgate og på Bontelabo.

Da kan fotgjengerne flanere i Håkonsgaten, slik de i dag gjør i Strandgaten.

Men først skal det altså graves. Fra 4. april til oktober 2006.