Gamlekongen Håkon Håkonsson var selv til stede da Håkonsgaten endelig kunne gjenåpnes i går. Da hans menn trente litt på åpningsnummeret fredag kveld, kom politiet bort og lurte på om veiskiltene de slo på, var stjålet. I går fikk de slå på skiltene i fred.

For hva passer vel bedre enn å slå på skilt når alle omkjøringsskiltene endelig kan fjernes? Statens vegvesen har i samarbeid med Bergen og Hordaland fylkeskommune stått for fornyelsen av Håkonsgaten. I går hadde de fått hjelp av Bergen Byspill. Da ble det liv og røre og skikkelig sus over gateåpningen.

— Bergen har landets største og bredeste program for gateopprustning. Vi skaper en by som blir bedre å ferdes i i fremtiden, forsikret ordfører Herman Friele.

Distriktssjef Olav Finne i Statens vegvesen pekte på at Håkonsgaten har vært en viktig gjennomfartsåre i alle år. Nå har den fått avløsning av Nygårdstunnelen. Dermed kan biltrafikken reduseres og fotgjengerne få langt bedre forhold i byens sentrale gater. Her er brostein fra Sogn og granitt fra Kina, alt tilpasset en ny tid.

Så overtok idolsanger Håkon Njøten scenen sammen med flere lokale band. Sammen med næringslivet i gaten skapte han en flere timer lang folkefest.

VEGAR VALDE