Grytidlig om morgenen torsdag 6. juni i år mottar politiet i Bergen en telefon fra konduktøren på nattoget fra Oslo til Bergen.

På toaletter, og gjemt bak stoler, har han funnet fire blind­passasjerer. Det oppstår munn­hoggeri.

Idet toget triller inn på stasjonen i Bergen, står politiet og venter. De tar hånd om fire algeriske gutter mellom 14 og 17 år. Guttene er pengelense, utsultet og trøtte. De forteller at de har kommet fra Sverige til Norge for å få et bedre liv.

Da de forlot hjemlandet Algerie med båt for fem år siden, var den yngste, Hakim, ni år gammel. Siden har de vært på drift i Europa, inntil ferden denne morgenen stopper i Bergen.

Drøye to måneder senere er to av de eldste guttene returnert til Sverige, hvor de først søkte asyl. Broren til Hakim sitter på et transittmottak for mindreårige asylsøkere på Østlandet, etter å ha søkt asyl.

Hakim selv er sporløst forsvunnet, og etterlyst av politiet.

Sist sett på Gardermoen

— Vi vet ikke hvor han er. Vi får håpe at han er tilbake i Sverige og har fått kontakt med familien sin. Hvis han er alene, er han veldig sårbar, sier politiadvokat Arne Fjellstad ved Hordaland politidistrikt.

Hakim ble sist sett på Gardermoen den 24. juli. Da hadde han vært på besøk hos broren sin ved et barnevernstiltak i Ullensaker, og skulle fly alene tilbake til barne­vernsinstitusjonen i Bergen.

Men Hakim ble aldri med på flyet tilbake til Flesland.

— Da han reiste fra Bergen ble han fulgt helt til gaten. Hva som skjedde da han skulle tilbake fra Østlandet, vet jeg ikke, sier Svanhild Alver, barnevernsjef i Bergenhus.

Ullensaker kommune vil ikke si noe om omstendighetene rundt Hakims forsvinning.

— Vi kommenterer ikke enkeltsaker, skriver enhetsleder Linda Berg-Heggelund i en e-post.

ØNSKER PIGGTRÅD: - Jeg vil gjerne ha et slags barnehjem med piggtråd rundt som kan beskytte disse barna mot seg selv og de som vil utnytte dem, sier politiadvokat Arne Fjellstad.
LEIF GULLSTEIN

Hakim ble meldt savnet av barnevernet i Bergen, og har status som etterlyst.

- Vil ha piggtråd

Mindreårige uten opphold og som ikke har søkt asyl, men som er forsvunnet fra barnevern og asylmottak, finnes det ingen samlet oversikt over.

— Dette føres det ingen nasjonal statistikk på, sier politi­inspektør Anette Berger i Politidirektoratet.

Ett politidistrikt har ført logg: Så langt i år har Asker og Bærum politidistrikt mottatt 18 savnetmeldinger på personer mellom 15 og 20 år uten lovlig opphold. Fordi de mangler opplysninger, er ingen av sakene etterforsket.

— Vi mangler ofte informasjon om identitet, familie og bekjente. Da er det vanskelig å begynne, sier Berger.

Politiadvokat Fjellstads ønske er helt klart:

— Jeg vil gjerne ha et slags barnehjem med piggtråd rundt som kan beskytte disse barna mot seg selv og de som vil utnytte dem. Det er ikke politiets ansvar, og vi har heller ikke kapasitet til å følge dem opp, sier politi­advokaten.

Siden Hakim ikke var plassert under tvang hos barnevernet, hadde han i praksis hele tiden muligheten til å rømme.

— Det er bare å løpe, det, sier Fjellstad.

På glattcelle

Når mindreårige uten lovlig opphold blir pågrepet i Hordaland politidistrikt, ender sakene på hans bord. Hakim og slektningene fikk oppnevnt verge, men vergen vil ikke uttale seg i saken og viser til taushetsplikt.

Da de fire guttene kom til Bergen, tilbrakte de sitt første døgn på glattcelle.

Dagen etter fikk Fjellstad tingrettens medhold i å varetektsfengsle de tre eldste i tre uker. De ble plassert på tilpassede ungdomsplasser på Trandum mottak og i Bjørgvin fengsel.

Hakim søkte aldri asyl. Det, ifølge Utlendingsdirektoratet, er en sjeldenhet.

Siden han ikke gjorde det, ble heller ikke UDI involvert i situasjonen hans. Barnevernsvakten fant dermed at de måtte plassere ham i en akuttinstitusjon i Bergen.

Utlendingsseksjonen i Hordaland politidistrikt har hatt kontakt med 12 mindreårige uten lovlig opphold i 2013.

Åtte av dem er blitt transportert ut av Norge til et annet europeisk land. Fire er blitt overført til barnevernet, mens én har søkt asyl og er utenfor barnevernets omsorg.

Frivillig hjelp

I tillegg kommer dem som har begått kriminalitet, og blir sendt til barnevernet. Til sammen har barnevernvakten i Bergen måttet ta stilling til om 14 løslatte ungdommer skulle tas hånd om av barnevernet. I all hovedsak har de 14 vært nordafrikanere.

Kun Hakim er blitt plassert, fordi det bare var ham som åpenbart var under 18 år.

— Det er en vurdering vi gjør. Alderen til disse ungdommene er ofte uklar. Vi har ikke kapasitet til å fylle opp norske barne­vernsinstitusjoner med dem som oppgir at de er mindre­årige, sier Åge Kulleseid ved barnevernvakten.

Så lenge det ikke er mistanke om at ungdommene er utsatt for menneskehandel, har ikke barnevernet grunnlag for å holde på dem utover å tilby dem fri­villig hjelp.

Fjellstad håper at systemet blir endret.

— Disse guttene har vært ute en vinternatt før, og er nok mer hardføre enn standard, norsk ungdom. Men de er fortsatt barn, sier politiadvokaten.