Hans kone og døtre, som satt i salen da dommen ble lest opp, var også rørt til tårer.

Frifunnet

Tingrettsdommer Jan Ivar Brønn startet opplesningen av dommen i Sunnhordland tingrett nøyaktig klokken 11. To minutter senere ble det klart at Sleipner-kaptein Sverre J. Hagland frifinnes.

Også selskapet HSD ble frifunnet.

Aktor Eirik Stolt-Nielsen hadde på forhånd lagt ned påstand om seks måneders betinget fengsel for kapteinen, mens forsvarer Per Magne Strandborg mente kapteinen måtte frifinnes. Dette har han altså fått rettens medhold i.

HSD frifinnes for punkt 2 og 3 i tiltalen.

Kan ha svekket hukommelse

Retten har i premissene for dommen også kommet inn på Sverre J. Hagland var strekt preget etter ulykken. "Det hører med til bildet at han i dag er uføretrygdet med diagnose Posttraumatisk stresslidelse (PTSP). Det kan ikke utelukkes at denne diagnose kan ha påvirket hukommelsesfunksjonen til Hagland i forhold til hendelser like før grunnstøtingen", heter det blant ennet i dommen.

Fatal feilnavigering

Selv om Hagland ikke husker det selv, mener retten det er bevist at han foretok en fatal feilnavigering.

I domspremissene kommer det også frem at det er flere hendelser ulykkeskvelden som ikke samsvarer med godt sjømannsskap. Retten stiller seg blant annet kritisk til følgende forhold:

  • Bruk av radaren. Ulykkeskvelden valgte kapteinen å bruke såkalt "svart radarskjerm", det vil si uten avstandsringer, peillinjal eller parallellinjal. Dermed ble det vanskelig for navigatørene å vite avstanden til land.
  • At hurtigbåten gikk i mørket, med 15 graders gearing, uten fastlagt kurs. "Det vil si at M/S "Sleipner" ikke var stand til å holde stø kurs, men svingte opp til 7,5 grader ut til hver side av den kurs en prøvde å holde", heter det blant annet i dommen.

Samtidig er Sunnhordland tingrett opptatt av å ikke plassere skyld på enkeltpersoner.

"I ettertid, og ikke minst etter en slik alvorlig ulykke, er det lett å kritisere navigeringen. (...) Det er ikke noe som tilsier at Hagland (...) denne dagen avvek noe fra vanlig praksis. En må da være varsom med å kritisere enkeltpersoner, og i alle fall å karakterisere navigeringen som uaktsomt og sraffbart. Det er det ikke grunnlag for", heter det i dommen.

bt.no kommer tilbake med mer.

MØTER I RETTEN: Sverre J. Hagland.