— Det blir en storstilt satsing på barn og unge i Bjørgvin bispedømme dette året. Og jeg skal ikke bare være barnebisp. Bjørgvin skal også være barnas bispedømme. Men vi venter til høsten 2003 for å få skikkelig tid til å planlegge satsingen, sier Hagesæther til Bergens Tidende.

Bjørgvin bispedømmekontor kunne før helgen legge frem statistikker som bekrefter at den negative utviklingen i Kirkens barne- og ungdomsarbeid er i ferd med å snu.

Skole/kirke

— Dette er veldig gledelig og lover godt. I et år med generell nedgang i oppslutningen om gudstjenester, har vi opplevd at deltakelsen ved skolegudstjenester og gudstjenester rettet mot barn øker, legger han til.

I fjor økte de såkalte skole/kirkebesøkene i Bjørgvin med hele 32 prosent. I alt ble det gjennomført 1539 arrangementer der enten skoleklasser besøkte kirken, eller motsatt. Nesten 36.000 skoleelever har deltatt på slike kirke/skolesamlinger. Det er 7500 flere enn året før.

— Dette er oppmuntrende tall. I en tid mange er urolig over at kristendommen får for liten plass i det nye KRL-faget, ser vi at skolene i Bjørgvin bispedømme ønsker et aktivt samarbeid med Kirken, sier Hagesæther.

Barn og ungdom

Etter flere år med nedgang, bekrefter statistikkene at det er ny vekst i Kirkens barne- og ungdomsarbeid. I barnearbeidet hadde man totalt 162.000 deltakere fordelt på 1300 ulike tiltak. I 2000 samlet man knapt 90.000 barn i vel 1000 tiltak. Også ungdomsarbeidet seiler i medvind. 81.300 unge har deltatt ved 451 ulike tiltak. Det er en økning på over 30.000.

— Nå har hver fjerde menighet i Bjørgvin et meget oppegående ungdomsarbeid. Også Ten Sing-arbeidet ser ut til å være tilbake for fullt, og vi registrerer i tillegg at mange av de frivillige kristelige organisasjonene opplever økt deltakelse i barne- og ungdomsarbeidet, sier Hagesæther.