TOR KRISTIANSEN

Hagene befinner seg ved Bygg for Biologiske Basalfag, nybygget ved Ulrikens fot, 100 meter fra Sentralblokken på Haukeland universitetssykehus. De er Norges første japanske hager. Den som tar seg tid til å betrakte dem, vil raskt ane at det dreier seg om to smykker.

— Hagene er vår stolthet. Se bare hvordan denne ene gir et bilde av naturen på Vestlandet. Her er vannet som bukter seg - fjorden og fjellet, samstemmer amanuensis Torbjørn Dall-Larsen og kontorsjef Ove Botnevik. De tar oss med ned gangveien fra kantinens uteområde og viser oss rundt.

God ro

Hagen, anlagt midt i bygget, er ikke stor, men likevel innholdsrik. Vannet gir den en god ro. Like ved de hvite, kvadratiske hellene hører vi vannet risle. Store steinblokker strekker seg ut i vannet. Den første er blankpolert. De andre har en mer og mer ru overflate.

Zen-prest og landskapsarkitekt Shunmyo Masuno har brakt tempelets fred og ettertanke med seg til hagen. Her er lysebrun grus og grå grus, grov pukk og flate steiner lagt lag på lag. Grønne planter med blå blomster dekker den ene siden. Vi ser og et par rhododendron med små, hvite blomster. En stor rogn i full blomst dominerer.

Bygg for Biologiske Basalfag er et teknologisk superhus. Utsikten over byen er storslått fra 9. etasje. I hagene møter teknologien naturen. De beskjedne, som fikk bortgjemte kontor lengst nede mot Ulriken, har vært de heldigste. De får ro og arbeidsglede ved å se ut på den øverste hagen.

Vestlandsnatur

Shunmyo Masuno har lagt vekt på å bruke Vestlandets egne naturelementer. I den øverste hagen, som kan ses fra veien nedenfor Ulriksbanens nederste stasjon, trives også mosen. Men et par av furutrærne, fraktet fra Lindås med politieskorte, har alt fått gule nåler.

Anleggsgartnermester Wikholm har anlagt hagene som har kostet tre millioner kroner. Masuno var selv med fagfolkene ut for å finne de store steinene til den øverste hagen. Han ga seg ikke før han fant steiner som passet sammen. Det er som om fjellet stiger opp i hagen. Vi legger også merke til bregnene som har fått så fin plass blant steinene.

Her er tenkt mye. Detaljene er mange. Selv lyskasterne, som gir hagen liv om kvelden, er skjult av noen steiner. Shunmyo Masuno sa da han arbeidet med hagen at han legger vekt på hva steinene og plantene har å si. En hage er for ham et sted hvor sinnet hviler og finner sjelefred. Den som opplever hagen kan selv erfare om han har maktet det.

NY HAGE: Vannet drar fjorden inn i hagen. Torbjørn Dall-Larsen har stor sans for den virkningen vannet har i hagen.<p/>FOTO: ARNE NILSEN
NYTT LIV: Både steiner og planter farger hagen og gir den liv.<p/>FOTO: ARNE NILSEN
FJELL STIGER OPP: Steinene er håndplukket og nøye avstemt i forhold til hverandre. <p/>FOTO: ARNE NILSEN