— Stortingsvalget om fire måneder kan føre til at Frp, Høyre og KrF får rent flertall. Da henger sykelønnsordningen i en tynn tråd. Det er Frp som ønsker det mest radikale kuttet i sykelønnsordningen. Etter deres forslag vil en arbeidstaker som er syk i ett år, tape 46.000 kroner i inntekt. Dette er politisk røveri og skatt på sykdom, sa Yngve Hågensen.

Hågensen kritiserte også Frp for stygge angrep på ordningen med avtalefestet pensjon. (AFP-ordningen)

— Partiets forslag innebærer 40-50.000 kroner i lavere inntekt, sa Hågensen. Kamp mot høyrekreftene - "forsvar for faglige rettigheter" - var hovedparolen i 1. mai-toget til LO i Bergen og omland.

Rasisme Kamp mot rasisme var et hovedpoeng i LO-lederens tale i Bergen. Rasistene har blod på sine hender også i vårt land, sa Hågensen og nevnte Arve Beheim Karlsen i Sogndal og Benjamin Hermansen i Holmlia i Oslo.

— 25. april 1999 ble indiskfødte Arve Beheim Karlsen jaget i elven i Sogndal. I flere år var han blitt mobbet på grunn av sin hudfarge. Han druknet i et forsøk på å komme unna rasistene. 26. juni i fjor ble 15 år gamle Benjamin Hermansen stukket i hjel av ungdommer fra det nazistiske og rasistiske miljø. Vi har ikke lov å glemme at det er i hverdagen vår toleranse blir satt på prøve, sa Hågensen.

Midtøsten LO-lederen oppfordret FN og den norske regjeringen til enda klarere å si fra om hva de mener at situasjonen i Midtøsten.

— Mer enn noen gang trenger palestinerne internasjonal støtte. Etter noen år med vilje til fred fra Israels side, har Sharon-regjeringen vist økt aggresjon. Vi må øke vår støtte til at palestinerne får sin egen stat, sa Hågensen.

(NTB)