I en pause i sentralstyremøtet på Gardermoen i går kveld gjorde partiformann Hagen sitt beste for å avdramatisere den alvorlige situasjonen i Bergen Frp.

Ugrei situasjon

-Vi har fått en orientering i sentralstyret basert på skriverier i BT om en litt ugrei situasjon i Bergen rundt en lokal sak. Vi forventer at Bergen Frp eller eventuelt fylkesstyret i Hordaland vurderer hva de vil gjøre med saken, sa Hagen.

Aller viktigst for sentralstyret og Hagen var å vise hvem sitt parti man tok i den pågående konflikten:

-Sentralstyret har full tillit til stortingsrepresentantene Arne Sortevik. Karin Woldseth og Gjermund Hagesæter og sentralstyremedlem og gruppeleder i bystyret i Bergen Liv Røssland. De er forsøkt trukket inn i denne saken av en lokal tidligere ekskludert tillitsvalgt, som er kommet med en masse merkverdige uttalelser om kontakt med disse, sa Hagen.

Forsiktig advarsel

Han trakk sammenlikninger med situasjonen i Oslo Frp og brødrene Dag og Per Danielsen som ble ekskludert fra Frp for to år siden. Mens han bagatelliserte Sørensens betydning, sendte han samtidig ut forsiktig advarsel til dem som samarbeider med Sørensen

— Jeg kan ikke forstå at det skal ha noen hensikt å ha særlig kontakt med denne personen.

Hagen berørte ikke det faktum at Sørensen gjennom blant andre Arvid Blommedal har svært stor makt i Bergen Frp. Og uttalelsene generalsekretær Geir Mo kom med til Bergens Tidende om at det er eksklusjonsgrunn å ha kontakt med ekskluderte medlemmer for å oppnå innflytelse i partiet, ble dempet ned.

-Det var en spissformulering fra generalsekretæren, tatt delvis ut av sin sammenheng. Vi har full tillit til at de i Bergen gjør det som de skal. Det er ingen grunn for oss til å gripe inn. Dette er en lokal sak.

Ingen eksklusjoner

— Utelukker du eksklusjoner eller suspensjoner som følge av dette?

-Det foreligger ingen dokumenter til vårt møte som innebærer at det blir noen eksklusjoner eller suspensjoner. Det er ingen organ som har bedt oss om å vurdere dette. Vi har fått en orientering i sentralstyret og har ingen grunn til å ekskludere noen, sa Hagen.

Deretter hastet han tilbake til møtet i sentralstyret og svarte senere på kvelden ikke på flere spørsmål.