— Partiledelsen har vært kjent med slike løsaktige påstander og behandlet disse på en korrekt måte, sier Hagen i en kommentar til NTB.

På spørsmål om han kjenner til en slik "voldtekt-ukultur" i partiet svarer han at det i tilfelle er en ukultur som Rustøen og noen få andre kjenner. Han kaller utspillet "desperat", men vil for øvrig ikke kommentere saken ytterligere.

— Dette bekrefter i hvert fall råkjøret mot noen i Hordaland Fremskrittsparti, sier en influensasyk Hagen, som lørdag måtte ligge i sengen framfor å være til stede på fylkesårsmøtet i Bergen.