Det var forretningsmannen Stig Heldal som under innskytermøte til bankens forstanderskap kom med benkeforslag om å skifte ut alle de 12 innskytervalgte til bankens høyeste organ. Både de seks som sto på valg, og de seks som ikke sto på valg. Med 12 nye medlemmer vil kuppmakerne har rent flertall i et forstanderskap med totalt 20 medlemmer. Skulle Kredittilsynet akseptere valget, vil kuppmakerne i prinsippet, gradvis kunne skifte styret og deretter toppledelsen i banken.

Det var høyesterettsadvokat Per Hagelien som styrte møtet etter at den opprinnelige møtelederen, Einar Bratland forsøkte å heve det.

— En av de 89

Hagelien er for tiden på vinterferie i Frankrike og er ikke særlig snakkesalig om det som hendte.

— Er det riktig at du overtok møteledelsen under innskytermøte til Fana Sparebank sist torsdag?

— Bergens Tidende skriver vel ikke noe som er feil.

— Hvem bad deg om å ta møteledelsen?

— Det gjorde en av de 89 stemmeberettigede på møtet.

— Hvem bad deg i det hele tatt om å komme på møtet?

— Jeg møtte der som rådgiver for Stig Heldal.

- De vil ha en oppfatning

— Hvilke relasjoner har du til Heldal?

— Ingen kommentar.

— Kjenner du Knut Holme Sulen?

— Som advokat kan jeg ikke svare på det.

— Men har du noen profesjonelle relasjoner til Sulen?

— Det har jeg ingen kommentar til.

— Hva ønsker Heldal og Sulen å gjøre med Fana Sparebank?

— Møtet ble fullført med valg av innskytere. Alle de vil ha en oppfatning om det. Så det får du snakke med dem om.

— Men jeg antar at du ikke påtar deg oppgaven som Heldals rådgiver og som ordstyrer under møtet, uten at du har bedt om å få vite hva de ønsker med banken?

Fremmet mistillit

— De satte frem et mistillitsforslag. Og det ble begrunnet med tidspunktene for disse innskytermøtene som er blitt lagt til vinterferien eller påsken.

— Men du tror heller ikke at irritasjon over møtetidspunkt er årsaken til at de vil overta bankens høyeste organ?

— Noe mer kan jeg ikke si.

— Er det lovlig å kaste alle de innskytervalgte i forstanderskapet? Også de som ikke sto på valg?

— Det er Kredittilsynet som skal vurdere om man har gått riktig frem. Min oppfatning er at de har gått riktig frem. Det var et saklig og greit møte.

— Hvis Kredittilsynet skulle underkjenne valgene og hele møtet. Hva gjør dere da?

— Det må du spørre dem om.