Siden midten av mai har seksjonsoverlege Jone Segadal og hans medarbeidere operert i det som for et sivilt øye ser ut som containere påmontert et fortelt. Men det røde korset som er malt utenpå, røper at det ikke noen tilfeldig sammenraskede campingvogner som har fått plass i utkanten av den idylliske bakhagen på sykehuset.

Afghanistan forrige stopp

Forrige stopp for de fire containerne som huser en toppmoderne operasjonsstue med tilhørende støttefunksjoner og en oppvåkningsavdeling, var Mazar-e-Sharif i Afghanistan.

Sykehuset ble fraktet hjem derfra for to år siden, oppgradert og pakket bort på Sessvollmoen i Akershus.

Nå er fire av containerne pakket ut igjen, kjørt over Hardangervidda og blitt en midlertidig operasjonsstue på Kysthospitalet. Der skal de være frem til sommerferien.

Personalet på Hagavik benytter operasjonsstuen til dagkirurgi. I alt regner kirurgene med å foreta ca 150 operasjoner de seks ukene den skal være i drift.

— Velkommen til Hagestuen, sier Segadal til Victoria Popsueva. Det er hun som tilfeldigvis skal opereres når BT kommer for å se på den «nye» operasjonsstuen.

Reparasjon av en ødelagt skulder er hennes ærend. Og Popsueva lar seg ikke skremme av at omkledningen før operasjonen må foregå bak et skjermbrett i forteltet. På et feltsykehus skal det være litt provisorisk.

— Blir jeg bra i skulderen, er jeg fornøyd, sier hun før hun blir tatt hånd om av pleierne som skal gjøre henne klar til operasjon.

For noen timer blir hun en del av Øvelse Hagavik. Det er det offisielle navnet på samarbeidet mellom Helse Bergen og Forsvarets sanitet som måtte til for å få etablert den midlertidige operasjonsstuen.

Vinn-vinn for alle

Både i Forsvaret og i Helse Bergen er det enighet om at oppsettingen av kontainersykehuset utelukkende er en vinn-vinn situasjon.

— Gjennom dette uortodokse samarbeidet kan vi utvide og bygge om operasjonsenheten vår uten at det går ut over pasientene våre, sier sykehussjef ved Kysthospitalet Hagavik, Kari Indrekvam.

— I tillegg får vi god nytte av erfaringene vi gjør i planlegging av beredskap i samband med ulykker, katastrofer og redusert operasjonskapasitet.

Det er første gang Forsvaret setter opp deler av et feltsykehus i tilknytning til et sivilt sykehus.

— Vi trenger øvelse og erfaring i raskt å kunne flytte og sette opp feltsykehuset, forteller oberst Rune Haaverstad. Han er avdelingssjef for Forsvarets felles sanitetsstyrker og har bare lovord å si om den spesielle øvelsen som foregår i Hagavik.

— Øvelser som dette gir oss en mulighet til å trene helsepersonellet vårt for internasjonal tjeneste. Samtidig får også Forsvaret på denne måten øvd sin egen evne til raskt å kunne understøtte det sivile samfunnet med helserelaterte tjenester både i Norge og utenlands, sier Haaverstad.

Intim stue

Utstyret operasjonsteamet betjener er det samme de er vant med til daglig. Sykehuset har nemlig flyttet sitt eget operasjonsutstyr ut i containerne.

Alt det tekniske utstyret som skal til for å holde containerne i drift, er det Forsvaret som har ansvaret for. En spesialcontainer full av komplisert høyteknologisk utstyr sørger for den jobben. Blant annet stilles det spesielle krav til luftkondisjonering. Luften skal være frisk og sval innendørs uavhengig av temperaturen utenfor.

I krigssituasjoner må sykehuset også tåle gassangrep.

— Arbeidet og rutinene våre går som vanlig. Men luften er litt annerledes. Dessuten har vi mindre armslag og arbeidsplass enn vi er vant med til daglig, sier anestesisykepleier Trude Nøstdal, mens hun tar en liten pause fra operasjonen.

Skal fristes

Forsvaret har også en annen baktanke med å stille feltsykehus til disposisjon for sivile sykehus.

Forsvaret håper at praktisk arbeidserfaring skal friste helsepersonell til å la seg rekruttere til operasjoner utenlands.

— Selv kunne jeg aldri tenke meg en slik jobb.

Jeg trives i container så lenge den bare står i bakhagen hos oss, sier Segadal med et smil, før han fullfører dagens økt i Øvelse Hagavik.

Silje Katrine Robinson
Silje Katrine Robinson