Selv om mannen hadde en behandlerrolle i forhold til den kvinnelige pasienten, og han fant telefonnummeret hennes via sykehusets pasientadministrative system, mener byretten at 36-åringen burde sluppet med en skriftlig advarsel. Å innlede et forhold til sin egen pasient, kvalifiserer ikke til å måtte gå på dagen, mener byretten.

Det var i november/desember 1999 at 36-åringen tok kontakt med en kvinne som han hadde truffet i forbindelse med at hun fikk behandling på sykehuset. Kvinnen fikk senere en samboer, som varslet sykehusledelsen om hva som hadde skjedd. Ledelsen innstilte på at 36-åringen skulle gå på dagen, for det som de karakteriserte som uforsvarlig virksomhet og atferd. Samtlige arbeidstakerrepresentanter stemte for øvrig mot avskjed, da saken ble behandlet i Ansettelsesutvalget på sykehuset.

Klaget inn til Helsetilsynet

36-åringen er klaget inn til Statens Helsetilsyn. Formell avgjørelse derfra foreligger ikke ennå, men fylkeslegen har innstilt på at 36-åringen skal gis en advarsel.

— I saker der spørsmål om yrkesetikk står sentralt, vil tilsyn- og fagmyndighetenes vurdering være av stor betydning for den arbeidsrettslige vurderingen av saken, kommenterer Bergen byrett.

Men 36-åringen får verken oppreising, eller dekket saksomkostninger. Derimot får han erstattet tapt lønnsinntekt på den tiden han har vært uten arbeid, på 195.529 kroner.