I løpet av et par måneder i 2007 var 21-åringen kjæreste med en jente som etter hvert ble 15 år.

Nå har Bergen tingrett dømt ham til 90 dagers fengsel for seksuell omgang med barn under 16 år.

En måneds tid etter at forholdet tok slutt anmeldte jenten 21-åringen for voldtekt, fordi hun mente at hun ble presset til seksuell omgang.

I retten erkjente mannen at de hadde sex, men at han trodde kjæresten var 17 år gammel. Jenten forklarte i retten at hun hadde fortalt ham at hun var 14 år.

Retten fant ikke grunn til å frifinne 21-åringen på grunn av aldersvillfarelse, altså at han ikke visste hvor gammel hun var. Retten mener også at forholdet bærer en viss preg av utnyttelse.

Dommerne var delt i domsslutningen. Flertallet ønsket ubetinget fengselsstraff, mens et mindretall mente at samfunnsstraff var nok.