Gutten må også betale 5000 kroner i oppreisningserstatning til jenten. Det skriver VG.

Ifølge dommen fra en tingrett på Vestlandet møtte de to hverandre på Internett i fjor vinter, og ble deretter kjærester. I august samme år dro 17-åringen på overnattingsbesøk hjem til 13-åringen, som bodde hos sin mor på en annen kant av fylket. Der gjennomførte de to samleier, til tross for at moren forbød dem å sove i samme seng.

Det er svært sjeldent at seksuell omgang med barn under 14 år straffes med samfunnstjeneste.

— I nærværende sak foreligger det imidlertid en del særlige omstendigheter som gjør det riktig å anvende samfunnsstraff, og at en slik reaksjon ikke vil stride mot lovens formål, heter det i dommen.

Retten viser til at jenten var 13 år, 8 måneder og 1 uke da samleiene fant sted. Gutten var 17 år og 1 måned gammel.