BT kontaktet Wiberg i går formiddag. Han sier han er klar over at han er inhabil til å behandle byggesaken. Men han har ennå ikke hatt tid til å gi beskjed om dette til sjefen sin, kommunaldirektør Edel Eikeseth.

Wiberg sier at det opprinnelig var for et år siden han ble klar over at byggesaksavdelingen skulle føre tilsyn med havnen der båten hans ligger.

— Jeg sa da ifra til saksbehandleren at jeg måtte få beskjed om kommunen ville åpne sak fordi jeg i så fall måtte erklære meg inhabil. Siden hørte jeg ingenting. Derfor gikk jeg ut fra at dette likevel ikke ble noen sak.

— Men for noen dager siden fikk jeg spørsmål om saken fra en av partene i saken. Jeg skjønte straks jeg var inhabil og overlot saken til en annen. Men jeg har ikke hatt tid til å levere noen formell erklæring.

— Hvorfor undersøkte du ikke hva som skjedde i etterkant av tilsynet for et år siden?

— Jeg tenkte ikke mer på saken. Jeg regnet med at saksbehandleren ville informere meg slik vi hadde avtalt på forhånd.

— Ville det ikke vært naturlig at du seinere hadde etterlyst status når du visste at det kunne komme opp en sak hvor du var involvert som eier?

— Som sagt - jeg gikk bare ut fra at alt var i orden.

Kommunaldirektør Edel Eikeseth sier at Wiberg informerte henne i går ettermiddag om båtplassen.

— Han har nå erklært seg inhabil, sier hun.

Kommunaldirektøren mener imidlertid ikke at byggesakssjefen har begått noen tjenesteforsømmelse ved ikke tidligere å informere henne om båtplassen.