Bergen kommune setter hvert år av penger til innløsning av friareal. I dag står det ifølge administrasjonssjef Eva Tamber rundt en halv million kroner på denne kontoen.

Det ble ikke bevilget penger til dette formålet i 2004, noe som vil si at denne halve millionen også sto på kontoen da Monica Mæland stoppet kommunens ekspropriasjon av Storetveitåsen i januar 2004.

Pengene ville vært tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved ekspropriasjonen, som ville kostet rundt 350.000 kroner ifølge kommunens fagfolk og eksterne fagfolk BT har snakket med,

Grunnen til den lave summen for det 50 dekar store området, er at åsen er regulert til friområde og at erstatningen blir deretter. Utbyggerne bestrider dette, og hevder de har krav på erstatning for at området ble omgjort fra boligformål til friområde i 1997.

I tillegg til det som står på konto, har kommunen satt av 8,1 millioner kroner til innløsning av friområder i årene 2005-2007. I år går det 2,9 millioner inn på denne kontoen.

— Dette viser at hun ikke har hold i det hun sier, om at hun ikke hadde penger til å innløse området. Det hadde ikke vært noe problem å få det til, hvis hun virkelig ville det. Det er dumt at hun sier slike ting når de så lett kan etterprøves, sier gruppeleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i Arbeiderpartiet.